{{ section.name }} Support

Vi fant {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} og {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} for '{{ searchTerm }}'

0 Results found

{{ section.name }} Support
Søk etter destinasjoner, aktiviteter, opplevelsesreiser, reiseforslag, etc...

Vi fant {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} og {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} for '{{ searchTerm }}'

0 Results found

Finner du fortsatt ikke det du leter etter?

Ta kontakt med oss, så får du hjelp av en av våre reisespesialister.

Betingelser og generell informasjon

guy-studying-on-wall
Two Girls Reading In Window Sidebar

Betingelser og generell informasjon

Vi i KILROY ønsker at du skal få en god internship- eller studieopplevelse som svarer til forventningene. Vi har her samlet viktig informasjon som vi ber deg lese og gjøre deg forstått med i god tid før avreise.

Dette gjelder for internship eller studieopphold som du har fått veiledning om på KILROYs kontorer, på telefon, chat eller e-post. Egne regler og vilkår gjelder for avtaler du har inngått direkte med universitetet eller tilbyderen av praksisplass/visumpapirer.

Generelle betingelser

KILROY gir veiledning om studier og praksisopphold ved våre partneruniversiteter og leverandører. Våre studieveiledere gir ikke akademisk rådgivning eller karriereveiledning. Vi gir generell informasjon om det å studere/ha praksis ved våre samarbeidsinstitusjoner, men som søker er du selv ansvarlig for å sette seg inn i informasjon om studie-/praksisinnhold, pris og kostnader ved lærestedet, Lånekassen, visum, bolig, godkjenning av utenlandsk utdanning, kansellering, forsikring og reise, samt de til enhver tid gjeldende frister og betingelser.

Vår veiledning er godkjent og i tråd med de etiske retningslinjer for leverandører av studier og skolegang i utlandet som er utarbeidet av ANSA – organisasjonen for norske studenter i utlandet.

Du kan lese mer om hvordan vi behandler personlig informasjon og vår personvernserklæring her.

Betingelser utdanning

Det er søkers eget ansvar å sette seg inn i faglig innhold i utdanningen. KILROY kan opplyse om gjeldende studieplaner, men tar ikke ansvar for eventuelle endringer i pensum og/eller opplæring underveis i studiet. Ved kansellering av studieplass og eventuell tilbakebetaling av depositum og/eller skolepenger, er det universitetets egne regler som gjelder. Du er til enhver tid selv pliktig til å gjøre deg kjent med universitetets betingelser for den utdanning du er oppmeldt i.

Betingelser praksisplass/internship

KILROY skal informere om de aktuelle priser og omkostninger for praksisplass/internship og visumdokumenter, men det er søkers eget ansvar å sette seg inn i våre partneres betingelser i forbindelse med betaling av depositum, avgifter, kanselleringsvilkår og gebyrer knyttet til dette. Merk at KILROY har egne administrasjonsgebyrer for å bistå med praksisplass og visum til dette. Du vil bli opplyst om gebyrer underveis og vi gjør oppmerksom på at gebyr og depositum betalt til KILROY ikke er refunderbare.

Lånekassen

KILROY informerer om Lånekassens generelle støttemuligheter for studier i utlandet. Som søker må du sette deg inn Lånekassens betingelser og selv søke direkte i deres nettsøknad. KILROY har ikke mulighet til å påvirke behandlingstiden for søknader.

Student-/arbeidsvisum

Søker er selv ansvarlig for å søke student-/arbeidsvisum i de tilfeller hvor det er nødvendig, samt sette seg inn i regler i forbindelse med dette. KILROY mottar som regel dokumenter til visumsøknad direkte fra våre partnere og videresender dette til våre søkere. Søker må selv sjekke at informasjonen på disse dokumentene er korrekt og gi beskjed hvis noe ikke stemmer. KILROY har ikke mulighet til å påvirke behandlingstiden på visumsøknader.

Bolig

KILROY gir gjerne tips og informasjon om bomuligheter på studie- og praksisstedet. Søknad om bolig i regi av universitet/praksistilbyder skjer oftest direkte mellom søker og partner. Ønsker man å bo privat, fraråder vi å avtale eller betale noe usett.

Autorisasjon/godkjenning

Det finnes svært mange lovregulerte yrker der du trenger autorisasjon/linsens/godkjenning for å kunne utøve i Norge. Søker må selv sette seg inn i hva dette innebærer og søke om dette til egne godkjenningsorganer. KILROY kan ikke garantere at studier ved våre partneruniversiteter til enhver tid er godkjente i Norge og det er søkers eget ansvar å sørge for at studiene er jevngode med norske studier for å oppnå godkjenning og/eller autorisasjon.

Faglig godkjenning betyr at den utenlandske utdanningen blir sammenlignet med et bestemt norsk fag, en grad eller profesjonsutdanning. Hvis du ønsker å studere i Norge etter du har studert i utlandet, kan faglig godkjenning være nødvendig. Det er da opp til den enkelte utdanningsinstitusjon å godkjenne din utenlandske utdanning. I enkelte yrker er det krav om en fagspesifikk grad med tilhørende tittel og da kan faglig godkjenning også være nødvendig. Vær oppmerksom på eventuelle endringer under studieløpet.

Dersom du søker på et ikke-regulert yrke, kan du få generell godkjenning av NOKUT. Denne godkjenningen sier ikke noe om det faglig innholdet i din utdanning, men vil kun si noe om omfang og nivå.

Betaling

Eventuelle gebyrer eller omkostninger som skal betales i forbindelse med søknadsprosessen, opplyses av KILROY tidlig i prosessen. Du bes følge de betalingsbetingelser som opplyses i hvert enkelt tilfelle. Mangelfull betaling kan medføre forsinkelser i søknadsprosessen og i verste fall medføre tapt studie-/praksisplass. Betaling av skolepenger etc. gjøres direkte til universitetet og du bes følge den betalingsinformasjonen du mottar.

Kansellering eller avbrutte studier/praksis

Dersom du velger å avbryte søknadsprosessen kan det medføre gebyrer opptil 100% av alle omkostninger, dette gjelder primært for praksisplass/internship og sportsstipend. Betingelser for dette opplyses om og fremkommer av dokumentasjon underveis. Du er pliktig å holde deg informert samt overholde betalingsfrister og påløpende gebyrer som normalt endrer seg nærmere studiestart/start på oppholdet.

Dersom du avbryter dine studier gjør vi oppmerksom på at universitetet/institusjonens egne regler er gjeldende. Vær oppmerksom på at du kan være pliktig til å betale semesteravgift mm. selv om du avslutter studieforløpet.

Vaksine/Pass/Visum/Innreisebestemmelser

Sjekk med din lege eller nærmeste helsestasjon om hvilke vaksiner som kreves for de(t) land du skal besøke. Enkelte vaksiner må tas i god tid før reisen. Sørg for å ha gyldig visum/oppholdstillatelse dit du skal reise. Vær spesielt obs på at flere land endrer stadig sine innreisebestemmelser og det kan være visum/pass regler selv til land du bare oppholder deg i transitt/mellomlanding. Sjekk at passet ditt har lang nok gyldighet – visse land krever gyldighet opptil 6 måneder fra den dato du forlater landet. Ta alltid med passet ditt, også på reiser innen Schengen. (Passet er det eneste internasjonalt godkjente identitetsbevis for nordmenn). Så sjekk alltid aktuelle regler for ditt statsborgerskap. På UDs landsider finner du oppdaterte reiseråd og innreisebestemmelser for nordmenn. OBS! Får du ikke gjennomført reisen pga ugyldig pass, manglende visum, vaksinasjoner eller andre påkrevde dokumenter får du ingen refusjon i reisens pris og du må selv dekke eventuelle merkostnader for reise, studie- eller praksisplass som eventuelt skulle påbeløpe.

Vi gjør oppmerksom på at den reisende selv er ansvarlig for å angi de nevnte korrekte informasjoner og at KILROY fraskriver seg ethvert ansvar for forsinkelser eller ugjennomførbare reiser som følge av mangelfull informasjon.

Taushetsplikt

Vi har taushetsplikt om ditt reise-/studie- og praksisopphold. Vi anbefaler derfor at du legger igjen referansenummer og eventuelle kopier av opptaksbrev og annet til de du ønsker skal få opplysninger om oppholdet. Uten referansenummer vil ikke foreldre (dersom du er over 18 år), venner eller andre få opplysninger om reisen din. Dette er til din sikkerhet.

Andre produkter og tjenester fra KILROY

Merk at KILROY kun opererer som agent for disse produktene og er ikke ansvarlig for riktig kontraktoppfyllelse. For reiser som faller innunder definisjonen pakkereise gjelder Pakkereiseloven av 25. august 1995 og KILROY har solidaransvar med leverandørene. Eventuelle reklamasjoner skal således rettes til KILROY. Se ellers vilkår og generelle betingelser for reise med KILROY.

Forsikring

Vi anbefaler at du har student i utlandet-forsikring. En god reiseforsikring dekker reiseulykke, reisegods, reisesyke, ansvar med mer som kan bli en dyr erfaring hvis du ikke har gyldig forsikring. Sjekk at student-/reiseforsikringen dekker dine behov godt nok og at den er gyldig for hele oppholdet eller bestill hos KILROY. Det kan være lurt å ta kopi av reisedokumenter, inkludert pass, vaksinasjonskort og forsikringsbevis. Hvis uhellet skulle være ute, og du mister/blir frastjålet verdifulle dokumenter, vil det være lettere å få disse erstattet hvis du har tatt en kopi. Ved tap av billetter er du selv ansvarlig for eventuelle kostnader i forbindelse med utstedelse av nye billetter, med mindre du er forsikret mot dette.

Feil eller mangler

Er det noe som ikke stemmer i dine reise-/studie-/praksisplassdokumenter må du kontakte oss snarest så vi kan få rettet opp dette. Er det noe som ikke svarer til forventningene, feil eller mangler under oppholdet er det viktig at du tar kontakt med universitetet/leverandøren eller KILROY direkte slik at vi kan forsøke å rette opp situasjonen med en gang. Mangelfull tilbakemelding til rett tid kan forringe dine rettigheter i etterkant. Om du ikke får tilfredsstillende hjelp eller ønsker hjelp på norsk skal vi kontaktes. Vi vil forsøke å hjelpe deg så langt det lar seg gjøre.

Etter hjemreise: Ved eventuelle tvistespørsmål plikter du å fremsette disse så snart som mulig, og senest en måned etter hjemkomst. Vi vil anbefale deg å ta vare på mest mulig dokumentasjon, som informasjon fra hotellet, bilder, kvitteringer osv. Dette vil lette et eventuelt reklamasjonsarbeid i ettertid. Vi hører gjerne fra deg om dine opplevelser på reisen, både ros og ris er viktig i vårt arbeid med å tilby de beste reisene.

Ønsker du å sende inn en klage?

Vennligst benytt følgende skjema dersom du vil sende en klage.

Vi ønsker deg god tur og et uforglemmelig studie-/praksisopphold!

Søk

Vil du vite mer?

Personlig studieveiledning

Få svar på alle dine spørsmål når du kontakter våre dyktige studieveiledere. De har selv studert i utlandet, og hjelper deg med hele søknadsprosessen.
Studieveiledning

Finansiering

Hvordan får du egentlig råd til å studere i utlandet? Kan du få støtte av Lånekassen? Hva med bo- og levekostnader?
Finansiering

Studieretninger

På siden vår kan du velge studieretning og lese mer om dine studiemuligheter i utlandet. Vi har lang erfaring med å hjelpe studenter som gjerne vil studere i utlandet, og tilbyr gratis studieveiledning.
Studier

Kilroy.OutdatedBrowserBox.Text Kilroy.OutdatedBrowserBox.LinkText

Oops - Siden du prøver å nå er ikke tilgjengelig eller har blitt flyttet. Vi håper du finner det du leter etter her i stedet...