{{ section.name }} Support

Vi fant {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} og {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} for '{{ searchTerm }}'

0 Results found

{{ section.name }} Support
Søk etter destinasjoner, aktiviteter, opplevelsesreiser, reiseforslag, etc...

Vi fant {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} og {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} for '{{ searchTerm }}'

0 Results found

Finner du fortsatt ikke det du leter etter?

Ta kontakt med oss, så får du hjelp av en av våre reisespesialister.

Store reiseopplevelser med små avtrykk er bærekraftige reiser

KILROY hjelper unge til å realisere sine drømmereiser og studieopphold i utlandet. Det gir oss et stort ansvar i en verden preget av klimaendringer, masseturisme, truede dyreliv og sårbar natur. Når vi reiser bidrar vi til utvikling, minske fattigdom, selv få økt forståelse for mennesker og kulturer og det skaper mer toleranse for mangfoldet i verden.  Men vi setter også avtrykk, og skal vi fortsette å reise, må avtrykkene bli mer varsomme og vi må gjøre gode og bevisste valg. Dette kan vi hjelpe deg med slik at du får din drømmereise med store opplevelser, men med små avtrykk på klima, mennesker og natur.

I KILROY er vi ikke bare opptatt å snakke om bærekraftig reiseliv, vi praktiserer det – «We walk the talk» som vi sier i vår CSR rapport. Og det har vi gjort siden vi ble grunnlagt i 1946 etter at 2. verdenskrig var slutt. I Norden hadde en gruppe visjonære studenter funnet ut at det å reise utenfor landegrensene sine, var med på å utvide hvert menneskes perspektiv på verden og øke toleransen for andre kulturer og livssyn. Dette tror vi på også i dag, og gjennom vårt arbeid for å fremme bærekraftig reiseliv bidrar vi til å gi muligheten for dette også for fremtidige unge og studenter.

Sammen med flere andre aktører i reiselivsnæringen og VIRKE har Kilroy bidratt til et veikart for bærekraftige reiser til utlandet. Hensikten er å bidra til positive endringer og til utvikling lokalt. Reiselivsnæringen bidrar til å få folk ut av fattigdom, ut i arbeid, i utdanning, til likestilling og til å utvikle infrastruktur lokalt. Gjennom veikartet viser vi hvordan vi som næring ønsker å ta ansvar for mer miljøvennlige og bærekraftige reiser i tiden framover.

Hva er bærekraft?

Ifølge veikartet for bærekraftig reiseliv handler bærekraft mer enn ivaretagelse av klima, natur og miljø. Det handler om å utrydde fattigdom, om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, om sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Om å bevare livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting. I tillegg handler det om å bidra til likestilling og styrke menneskerettighetene.

Slik jobber vi i KILROY for å fremme bærekraftig reiseliv:

De grunnleggende prinsippene finner vi i FNS bærekraftmål. Verdens turisme organisasjon, UNWTO har definert fokuset for bærekraftig reiseliv på tre hovedområder

MILJØ - BEVARING AV NATUR, KULTUR OG MILJØ

 • Kulturell rikdom - Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.
 • Landskapets fysiske og visuelle integritet - Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.
 • Biologisk mangfold - Å støtte bevaring av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse.
 • Rent miljø og ressurseffektivitet - Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.

MENNESKER – STYRKING AV SOSIALE VERDIER  

 • Lokal livskvalitet og sosiale verdier - Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting.
 • Lokal kontroll og engasjement - Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht. planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.
 • Jobbkvalitet for reiselivsansatte - Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering utfra kjønn, rase, funksjonshemminger aller andre faktorer.
 • Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet - Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

ØKONOMI - ØKONOMISK LEVEDYKTIGHET

 • Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskaping - Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskaping i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene legger igjen av verdier lokalt.
 • Økonomisk levedyktighet og konkurransedyktige reiselivsbedrifter - Å sikre levedyktige og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv
 • Grønn Kompetanse - Alle være reisespesialister har god grønn reisekompetanse så vi kan hjelpe deg å velge bærekraftig. Vi jobber kontinuerlig på å være oppdatert og informert om de beste og mest bærekraftige reisemåtene når det gjelder transport, opplevelser og overnatting. Vi kan også gi deg gode tips hvor hvordan reise med små avtrykk og god samvittighet.  Kom gjerne innom en av våre reisebutikker for å planlegge en grønn reise.

Noen grønne reisetips

 • Pakk lett – mindre bagasje betyr mindre drivstoff på fly og mindre utslipp
 • Unngå flyruter med mellomlandinger
 • Tenk « Exotic Nearby» - du behøver ikke alltid reise langt for gode opplevelser
 • Velg et flyselskap som minimerer utslippene
 • Bo på små hotell som er eid av lokale
 • Bruk lokal offentlig transport
 • Spis og drikk kortreist lokal mat og drikke
 • Ikke bruk plast
 • Hold naturen ren
 • Bidra med frivillig arbeide lokalt
 • Unngå utflukter med dyr
 • Vis respekt og omtanke for lokale kulturer, verdier og religion

Snakk med våre reisespesialister

Kilroy.OutdatedBrowserBox.Text Kilroy.OutdatedBrowserBox.LinkText

Oops - Siden du prøver å nå er ikke tilgjengelig eller har blitt flyttet. Vi håper du finner det du leter etter her i stedet...