{{ section.name }} Support

Vi fant {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} og {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} for '{{ searchTerm }}'

0 Results found

{{ section.name }} Support
Søk etter destinasjoner, aktiviteter, opplevelsesreiser, reiseforslag, etc...

Vi fant {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} og {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} for '{{ searchTerm }}'

0 Results found

Finner du fortsatt ikke det du leter etter?

Ta kontakt med oss, så får du hjelp av en av våre reisespesialister.

Allmenne reisevilkår for KILROY Norway AS

hiking-planning-travel-annual-insurance-cover

Reisevilkår

Oppdatert 15. februar 2024

Her finner du alle vilkår for reiser som kjøpes hos oss. Husk å les deg opp på de vilkår som gjelder for din reise. Vi deler våre vilkår inn i tre kategorier:

Vilkår for pakkereiser:

Vilkårene regulerer avtaleforholdet mellom KILROY Norway AS (heretter kalt KILROY) og kunden som kjøper en pakkereise. Avtalen inngås og gjennomføres i overensstemmelse med pakkereiseloven. Betingelsene er utarbeidet i henhold til retningslinjer fra Danmarks Rejsebureau Forening. Les mer om disse her.

Vilkår for enkeltstående, separate produkter:

Kjøper du kun enkeltstående, separate produkter som for eksempel kun flyreise (enten via en av våre reisespesialister eller på våre hjemmesider) er dette ikke dekket av pakkereiseloven. I slike tilfeller er opptrer ikke KILROY som avtalepart, men formidler. Les mer om betingelsene i forbindelse med formidling av enkeltstående reisetjenester her.

Tilleggsvilkår ved online booking av Tripmates gruppereiser:

Vilkårene regulerer avtaleforholdet mellom KILROY Norway AS (heretter kalt KILROY) og kunden som kjøper en Tripmates gruppereise. Les mer om disse her.

Tilleggsvilkår for gruppereiser:

Kjøper du en gruppereise (10 personer eller flere reiser samlet tur/retur i samme bestilling) som for eksempel en klasse- eller studietur gjelder tilleggsvilkår for gruppereiser i tillegg til vilkårene for pakkereiser eller formidling av enkeltstående reisetjenester (for eksempel kun flyreise) alt ettersom hva gruppen kjøper. Les mer om disse her.

MERK!

- KILROY mottar provisjon for salg av Goudas reise- og og avbestillingsforsikringsprodukter.

- Vær oppmerksom på at du allerede kan være dekket av reise- eller avbestillingsforsikring via eget forsikringsselskap, kredittkort eller lignende. Vær imidlertid oppmerksom på at det kan være forskjeller i forsikringsdekningen.

VILKÅR VEDRØRENDE PAKKEREISER

Kunden forventes å ha satt seg grundig inn i reisens avtalegrunnlag. Avtalegrunnlaget består av følgende elementer: reisens innhold inkl. praktiske opplysninger og prisinformasjon, faktura, dokumenter, reiserute samt disse reisevilkårene. Såfremt det gjelder særlige forhold for reisen skal dette framgå av reisedokumentene eller skriftlig per epost, ellers gjelder disse reisevilkårene.

I forlengelse av lovgivningen om utvidet ansvar for reisearrangører er KILROY Norway AS videre medlem av den danske Rejsegarantifonden og har medlemsnummer 2969.

Kunden har plikt til å lese og eventuelt skrive ut alle relevante opplysninger og dokumenter.

1. AVTALEINNGÅELSE

1.1 Inngåelsen

En avtale om kjøp av en pakkereise mellom kunden og KILROY er inngått og er bindende for begge parter når tilbud aksepteres av kunden og det foretas innbetaling av depositum innenfor angitt betalingsfrist. Før dette har kunden mottatt elektronisk og akseptert vilkårene som fremgår her.

Kunden er, innen bekreftelse, selv forpliktet til å sjekke at fullstendig navn, slik det fremkommer i passet, er korrekt skrevet og at alle tider/datoer på reisedokumentene er i overensstemmelse. Ukorrekte opplysninger vil medføre at du kan bli nektet innreise, ombordstigning eller annen deltagelse. Ved bekreftelse av bestillingen godkjenner kunden at informasjonen er korrekt. Oppdages feil i bestillingen etter at den er bekreftet, står KILROY ansvarsfritt og kunden må stå for eventuelle kostnader eller tap dette måtte medføre.

Feil i navn kan medføre nektet ombordstigning. Norske bokstaver (Æ,Ø,Å) og bindestrek tillates ikke, så dette blir fjernet og/eller tilpasset ved bestilling. KILROY er ikke ansvarlig for feil navn/fødselsdato etter at billettene er bekreftet.

1.1.1 Personvern

Ved avtaleinngåelse aksepterer kunden KILROYs behandling av personlige data. For å kunne yte best mulig service og tilrettelegge reisen, samt oppfylle bestillingskravene fra våre partnere, leverandører og/eller immigrasjonsmyndigheter, må KILROY noen ganger be kunder om å oversende personlig informasjon. Vær oppmerksom på at all slik informasjon kun vil bli brukt i forbindelse med selve bestillingen, og vil bli slettet fra våre systemer så snart informasjonen ikke lenger er nødvendig for. Kunden kan når som helst nekte å sende KILROY denne informasjonen eller be om at den slettes, men dette kan begrense KILROYs muligheter for å fullføre bestillingen. Kunden bes lese mer om behandling av personopplysninger i vår personvernpolicy på våre hjemmesider.

1.2 Reisedokumenter

KILROY sender faktura og oversikt over reisen til kunden umiddelbart etter bestilling av en reise. Dette, samt annen korrespondanse, blir sendt til den e-postadressen kunden har oppgitt ved bestilling av reisen. Kunden er ellers forpliktet til å oppgi de kontaktopplysningene som er nødvendige for at KILROY kan kontakte kunden og reisefølget i samme bestilling, både før og under reisen.

Kunden har plikt til å gjennomgå den tilsendte fakturaen/reisedokumentene med en gang det er mottatt og til straks å reagere overfor KILROY såfremt opplysningene ikke stemmer overens med det som er avtalt. Dette gjelder også for alle i reisefølget i samme bestilling.

I forbindelse med en gruppereise (10 personer eller flere) vil det være nødvendig å velge en reisende gruppeleder. Navn og mobilnummer skal registreres i bestillingen slik at både KILROY og flyselskapene kan ta kontakt ved eventuelle rute-/tidsendringer.

1.2.1 Faktura/reisedokumenter

Fakturaen/reisedokumentene er en oversikt over reisebestillingen. Her angis reisedeltakernes fulle navn, betalingsopplysninger, visumregler, en reiserute med aktuelle flytider (lokal tid) så vel som all aktuell informasjon, inkl. eventuelle avvik fra programmet og vilkår. Uansett hva som er angitt andre steder er opplysningene på fakturaen/reisedokumentene de aktuelle og gjeldende. Fakturaen/reisedokumentene er også kundens kvittering for bestilling og innbetaling. Vi anbefaler å sikre tilgang på alle reisedokumenter underveis på hele reisen, for eksempel ved å skrive ut og ta disse med samt legge igjen kopi til tillitsperson(er) hjemme.

1.2.2 Reiseprogram

Reiseprogram innebærer de mer detaljerte opplysningene om reisens elementer der hvor det foreligger. Eksempelvis er dette dagsprogram fra KILROYs ulike leverandører på opplevelsesreiser som varer over flere dager. På våre hjemmesider finnes oppsummerte beskrivelser av dagsprogrammene for ulike turer. Merk at disse er kortfattet og ikke inneholder alle detaljer.

2. PRIS OG BETALING

2.1 Pris

Reisens pris oppgis vanligvis samlet som en totalpris. Det betyr at den omfatter alle reisens elementer hva gjelder transport og opphold samt obligatoriske skatter og avgifter. På destinasjonene kan det forekomme oppkrevinger av lokale gebyrer, inngangsbilletter og avgifter som det ikke er mulig å oppkreve ved avtalens inngåelse, da de må betales personlig på stedet eller er til forbruk utover det som fremgår av avtalen. Ha alltid internasjonal valuta klar til dette formålet. Det er ofte flyplassavgifter, visumkostnader og enkelte nasjonalparkavgifter. Noen av våre leverandører vi kreve et såkalt ‘local payment’ eller «city tax» som dekker avgifter på turen eller byskatter på for eksempel hotellet. Disse avgiftene vil vanligvis være anført i reisedokumentene eller i reiseprogrammet. Vi gjør oppmerksom på at avgiftene kan endres i tiden fra man bestiller reisen til avreisedagen.

2.2 Betalingsvilkår

Ved påmelding betales et servicegebyr og et depositum på 25% av reisens samlede pris. Enkelte reiser kan ha særskilte betalingsvilkår og strengere avbestillingsvilkår. Dette gjelder vanligvis reiser med elementer som har begrenset tilgjengelighet (for eksempel Machu Picchu trail pass), enkelte flybilletter, og generelt ved bestillinger som blir gjort kort tid før avreise.. Slike eventuelle forhold vil alltid fremgå av programmet eller fakturaen/ reisedokumentene. Restbeløpet må være innbetalt senest 60 dager før avreise. Om fristen for innbetaling ikke overholdes, bortfaller KILROYs leveringsplikt. Hvis reisen avbestilles etter innbetalingens forfallsdato har KILROY fortsatt rett til å oppkreve det beløpet som kunden ville miste etter reglene under punkt 6.2.1.

I forbindelse med gruppereiser gjelder egne betalingsregler som opplyses skriftlig ved bestilling.

Tilbake til toppen

3. AVBESTILLINGS- OG REISEFORSIKRING

3.1 Avbestillingsforsikring

KILROY tilbyr en avbestillingsforsikring i samarbeid med ERV Danmark.

Kjøp av denne avbestillingsforsikringen må gjøres innen avtalen er endelig inngått, da den må betales senest samtidig som depositumet.

3.2 Reiseforsikring

I henhold til norsk lovgivning er KILROY pliktig til å anbefale at alle våre kunder har reiseforsikring på både kortere og lengre reiser.

Alle deltakere på KILROYs reiser må ha reiseforsikring som minimum dekker utgifter til sykdomsbehandling og hjemtransport. En god reiseforsikring dekker reiseulykke, reisegods, reisesyke, ansvar med mer som kan bli en dyr erfaring hvis du ikke har gyldig forsikring. Sjekk at reiseforsikringen dekker dine behov godt nok og at den er gyldig for hele reisen eller bestill hos KILROY.Alle reisende oppfordres til å opplyse om den forsikringstilbyder hvor de har sin reiseforsikring. KILROY formidler reiseforsikring fra Gouda. Se nærmere informasjon på våre hjemmesider.

KILROY mottar provisjon på salg av Goudas reise- og avbestillingsforsikringer.

Vær oppmerksom på at du kanskje allerede er dekket av reise- eller avbestillingsforsikring gjennom ditt hjemforsikringsselskap, kredittkort eller lignende. Det kan likevel være forskjeller i hva forsikringen dekker.

Vær oppmerksom på at hvis du endrer din hjemreise til en senere dato, er du selv ansvarlig for å forlenge sin reiseforsikring tilsvarende – før den opprinnelig er utgått. Det kan være lurt å ta kopi av reisedokumenter, inkludert pass, vaksinasjonskort og forsikringsbevis. Hvis uhellet skulle være ute, og du mister/blir frastjålet verdifulle dokumenter, vil det være lettere å få disse erstattet hvis du har tatt en kopi.

Det anbefales at man i forbindelse med tegning av reiseforsikring sikrer seg at forsikringen også dekker bagasje. Reklamasjon over skader på bagasje samt feilsendt eller forsinket bagasje må skje direkte til det gjeldende flyselskapet, og man må fylle ut en skaderapport (PIR-rapport) på flyplassen straks etter at skaden er skjedd.

Forsikringskrav eller behov for forsikringshjelp i forbindelse med reisen skal rettes direkte til forsikringsselskapet. Vi gjør oppmerksom på at fornyelse av helårs reiseforsikring med Gouda vanligvis fornyes automatisk med mindre den sies opp direkte med forsikringsselskapet.

4. KUNDENS GENERELLE PLIKTER

4.1 Pass, visum og vaksine

Der intet annet uttrykkelig er angitt, gjelder visumopplysningene i reisedokumentene kun for norske statsborgere og innehavere av norsk pass. Det er derfor kundens plikt å informere KILROY dersom man ikke har norsk pass eller har dobbelt statsborgerskap.

Visumopplysningene er relatert til den oppgitte reiseruten. Har man planer om å forandre reiseforløpet (under dette også lengden på reisen), kan andre regler gjøre seg gjeldende. Vær oppmerksom på at visumreglene kan endres mellom bestillingstidspunktet og avreisetidspunktet. Visumformalitetene må være i orden innen avreisen og må kunne dokumenteres ved innsjekking. OBS! Vær oppmerksom på at det ofte kreves visum i forbindelse med transitt/mellomlanding. Se UD sine reiseinformasjonssider for alltid siste gjeldende innreisebestemmelser for nordmenn.

Passet må være gyldig i minst seks måneder etter hjemkomst fra destinasjonen og det må være nok ledige sider i passet til stempler og visum for hele reisen.

Innreisebestemmelser til mange land inkluderer krav om vaksinering og bevis på dette. Den reisende er ansvarlig for å ha dette i orden innen avreise/innreise ved å kontakte lege/vaksinasjonskontor.

Utenlandske statsborgere må konsultere egen ambassade eller konsulat angående visum samt kontakte lege/helsesenter angående vaksinasjoner. Blir dette ikke gjort påtar KILROY seg intet ansvar for de følger som evt. manglende innreisepapirer, vaksinasjoner mv. måtte medføre for kunden.

Ved reise til et Schengenland skal ha med pass, da det er norske statsborgeres ID i utlandet. Utenlandske statsborgere med oppholdstillatelse i Norge må alltid ta med gyldig pass samt oppholdstillatelse. Kunden har plikt til å sørge for gyldig pass og visum samt gi byrået riktige opplysninger om f.eks. navn og statsborgerskap. Navnene i passet må være i overensstemmelse med det navnet som personen/personene er registrert med i Folkeregisteret. Det er kundens eget ansvar å kontrollere at opplysningene stemmer. Ved uoverensstemmelse kan kunden risikere at visumsøknaden blir avvist.

Vi gjør oppmerksom på at ekspedisjonstiden for visum varierer fra land til land, og i noen tilfeller kan det være flere måneders ekspedisjonstid. Hvis visumsøknader håndteres gjennom KILROY må man regne med et ekspedisjonsgebyr. KILROY påtar seg intet ansvar for kunder som avvises ved grensen. Noen land stiller krav om at man er i besittelse av passende valuta og gyldig returbillett ved ankomsten.

Barn må ha eget pass. Legg merke til at flere land kan ha særskilte regler for innreise med barn som man ikke har full foreldremyndighet over. Ved slike tilfelle skal man alltid sjekke UD sine hjemmesider eller eventuelt kontakte ambassade/konsulat for nærmere informasjon om hvilke spesifikke innreisekrav som gjelder i det gjeldende landet.

4.2 Vaksinasjonskrav

KILROY gir bestreber å gi opplysninger om vaksinasjonskrav og hvor den reisende kan finne informasjon om dette. Opplysninger fra KILROY om vaksinasjon skal betraktes som en service uten medisinsk ansvar. Oppfylling av vaksinasjonskrav er den reisendes egen plikt og ansvar å oppfylle, og skal kunne dokumenteres ved internasjonalt gult sertifikat.

4.3 Personer med bevegelseshemming

Hovedregelen er at alle som er på pakkereise med KILROY må være selvhjulpne. Våre reiser egner seg dessverre ikke de som har problemer med å gå da det ofte er (en viktig) del av reiseprogrammet.

Iht. EU-direktiv 1107/2006 art. 4 stk. 2 kan KILROY kreve at bevegelseshemmede ledsages av en medhjelper på hele reisen.

KILROY forbeholder seg retten til å avvise kunder som etter skjønnsvurdering ikke vil være i stand til å gjennomføre reisen ved egen hjelp. En slik avvisning er uten ansvar for KILROY.

4.4 Kontroll av reisedokumenter

Kunden har plikt til å gjennomgå den tilsendte fakturaen/reisedokumentene med en gang det er mottatt og til straks å reagere overfor KILROY såfremt opplysningene ikke stemmer overens med det som er avtalt. Det er også kundens ansvar å melde fra til KILROY hvis det oppstår endrede forutsetninger i kundens forhold etter bestilling av reisen, for eksempel oppstått sykdom eller graviditet.

4.5 Navn på reisedokumenter

Kunden er ansvarlig for at navnene som står på reisedokumentene er identiske med det fulle navn som står i kundens gyldige pass. Hvis de ikke er de samme risikerer man for eksempel å få avvist visumsøknaden sin. Hvis kunden blir oppmerksom på uoverensstemmelser mellom reisedokumenter og pass, må kunden straks gi beskjed om dette til KILROY, som vil forsøke å korrigere feilen. Hvis det er kundens feil at opplysningene ikke stemmer med hverandre, er det kunden som må betale utgiftene forbundet med å rette feilen. De fleste flyselskap tillater ikke navneendringer i billetter, så det vil være gebyrer i forbindelse med en endring. Disse endringsgebyrene er fra 750,- og helt opp til en ny flybillett. Hvis det ikke er mulig å endre dokumentene kan kunden ikke holde KILROY ansvarlig.

4.6 Flybilletten

4.6.1 Sammenhengende reise
Flybilletter anses som en sammenhengende reise/bestilling. Dette medfører at flyselskapene kansellerer hele bestillingen dersom man ikke møter opp til avreisen i henhold til reiseruten. Den reisende mister alle rettigheter til videre reise, endringer og refusjoner for hele reisen dersom man unnlater å benytte enkelte deler.


4.6.2 Enveisbillett
KILROY fraråder sine kunder på det sterkeste å reise på enveisbilletter. Spesielt gjelder dette land utenfor Europa til tross for at det kan gjelde for land uten visumplikt. Reisende på enveisbillett har selv det fulle ansvar vedrørende innreise- og oppholdstillatelse eller annen dokumentasjon vedrørende de gjeldende land, og for de konsekvenser det kan være å reise uten denne dokumentasjonen. KILROY har ikke økonomisk ansvar for eventuelle ekstra kostnader som kan oppstå i slike tilfeller.

Vær oppmerksom på at hvis du på din reise flyr hjem/videre fra et annet land enn du reiser inn til, kan dette bli sett på som en enveisbillett og det kan kreves bevis for utreise fra landet du først ankommer. Dette kan være buss/båt/tog/opplevelsesreise e.l. Hvis du ikke kan vise til dette kan du i verste fall bli nektet innreise. For mer informasjon bes du kontakte det gjeldende lands ambassade.

4.6.3 Ikke gjennomgående flyreise
Ved kjøp av to eller flere individuelle flyselskaper med egne billettnummer, betraktes disse flybillettene som uavhengige av hverandre. Dette betyr at dersom det ved flybytte fra et selskap til et annet forekommer forsinkelse eller på annen måte den reisende mister den videre forbindelsen/reisen/neste flyavgangen, bærer verken KILROY eller flyselskapet ansvaret for det som har oppstått. Herunder heller ikke for ekstra kostnader for nye billetter, overnatting mm som måtte komme som en følge av dette for den reisende.

4.6.4 Rebekreftelse av flyreise
Re-bekreftelse av flybilletter er ikke nødvendig, men KILROY anbefaler sterkt at den reisende følger sin plikt og for egen sikkerhets skyld, alltid sjekker tidene for hjem-/videre reise senest dagen før via tilgjengelige ‘real time’ digitale tjenester fra flyselskapet eller KILROY.

4.6.5 ISIC-kort og studentbilletter
Reisende på KILROY studentbillett plikter å sikre at de har med gyldig ISIC-kort på hele reisen. Manglende, utgått eller kort uten bilde, kan i verste fall resultere i nektet ombordstigning i de tilfeller hvor flyselskapene sjekker dette. KILROY bærer intet ansvar for dette. Kort utstedt på grunnlag av falsk dokumentasjon, vil medføre regning på fullpris flybillett. Merkostnader vil i ethvert slikt tilfelle være ditt eget ansvar. Den reisende skal ta kontakt med KILROY i god tid før avreise dersom et kjøpt ISIC-kort hos KILROY ikke er mottatt.

4.6.6 Flyreisen
Kundens flybilletter er bestilt til en helt bestemt reise som anført på fakturaen. Billettene kan ikke uten videre endres, annulleres, forlenges eller bli overdratt til andre. Prisen for endringer og avbestillinger varierer fra billettype til billettype helt opp til hele billettprisen.

De opplyste flytidene for avreiser og ankomster er lokal tid. Endringer kan forekomme. Derfor er det viktig at kunden kontrollerer avgangstidene i forkant av alle flyreiser. KILROY sender opplysninger om eventuelle endringer i flytider dersom vi er kjent med disse. Hvis kunden finner at tidene avviker fra den senest mottatte reiseruten bør kunden omgående kontakte KILROY.

Vanligvis er innsjekkingen to timer før avreise. Dette betyr at kunden må ha fullført innsjekkingen to timer før flyavgang. Enkelte flyselskaper krever tidligere innsjekking, hvilket også hyppig forekommer i andre land. Det nøyaktige tidspunktet for innsjekking fremkommer enten i reisedokumentene eller ved å sjekke flyplassen-/flyselskapenes hjemmesider. Grunnet sikkerhet og aktuelle forbehold skal kunden selv sørge for å være velorientert og unngå å ta unødvendige sjanser og sikre at tidsfrister for innsjekking og oppmøte ved flyets utgang overholdes.

4.7. Andre tjenester/produkter som inngår i pakkereisen

4.7.1 Hotell
KILROY gjør oppmerksom på at standarden på hoteller kan variere ulike steder i verden og kan være både høyere eller lavere enn hva man er vant til fra Norge. Kvaliteten på hotellene vurderes på grunnlag av både generell standard, fasiliteter og beliggenhet. Av erfaring vet vi at det legges ulik vekt på disse elementene.

Hotellene i storbyene har ofte en lavere standard enn hva som er tilfelle andre steder. Slike variasjoner må påregnes. Det vil kunne forekomme mindre oppussing og renoveringsarbeid på hotellene. Et svømmebasseng kan for eksempel være stengt noen dager grunnet rensing. Dette er utenfor KILROY’ kontroll og vil ikke gi grunnlag for verken refusjon eller kompensasjon. Større oppussingsarbeider forsøker vi å informere om så langt det lar seg gjøre.

4.7.2 Leiebil
Når du bestiller leiebil gjennom KILROY, opptrer KILROY i dette tilfellet som agent/formidler. Ved bestilling/avbestilling/endring av leiebil gjelder leiebilfirmaets vilkår. Uavhengig av leiebilfirmaets vilkår har KILROY ved bestilling/endring/avbestilling rett til å oppkreve servicegebyr eller erstatning av administrative kostnader.

KILROY samarbeider bare med store og anerkjente leiebilfirmaer. I de fleste tilfeller er alle obligatoriske forsikringer inkludert i våre priser, men snakk med din reisespesialist ved bestilling hva som gjelder i hvert enkelt tilfelle. Ved henting av bilen kan leiebilselskapet be om et kredittkort som depositum. Den som står oppført som sjåfør må ha et gyldig kredittkort med seg. Vær oppmerksom om du har bestilt leiebil og skal levere den et annet sted enn der du henter den. Da tilkommer det ofte et enveisgebyr som må betales lokalt til leiebilkontoret. Prisen varierer og er avhengig av hvor mange mil som kjøres

4.7.3 Opplevelsesreiser
På noen av våre opplevelsesreiser er det et beløp som skal betales direkte, kontant, til turleder i” local payment” Dette bruker turlederen til å betale for direkte kostnader på reisen, f eks. lokal transport, bensin, inngangsbilletter etc. På denne måten begrenser arrangøren fordyrende ledd, for å gjøre det så prisgunstig som mulig for deg som kunde. Hva local payment er for din reise finner du i det aktuelle reiseprogrammet og på nettsidene. Som regel er beløpet rundt ca 200 USD. ’ Guaranteed Departures’: våre underleverandører på adventure reiser garanterer avreise på mange av sine turer, men noen kan ikke bekreftes før nærmere avreise. Evt. endring eller kansellering kan være pga. for få påmeldte til avgangen. KILROY tar forbehold om slike endringer.

4.7.4 Frivillig arbeid
På reiser hvor frivillig arbeid inngår skal den reisende på forhånd gjøre seg kjent med eventuelle særlige bestemmelser og vilkår for oppholdet. Herunder for eksempel krav om vandelsattest, oppførsel og regler av hensyn til særlig lokal sårbarhet.

4.8 Ordensvilkår

Kunden må rette seg etter de ordensregler som gjelder for alle pakkereisens underleverandører som f.eks. opplevelsesturer, hoteller, flyplasser, transportmidler etc.

Kunden må oppføre seg slik at medreisende, turleder/organisator eller den lokale befolkning ikke føler seg forstyrret. I grove eller gjentatte tilfeller kan en upassende oppførsel føre til at kunden blir bortvist fra fortsatt deltagelse i reisen av KILROY, KILROYs underleverandører eller dennes representanter. I slike tilfeller er kunden selv ansvarlig for hjemtransport og utgifter som følge av dette. Kunden er i tilfelle av bortvisning ikke berettiget til å motta noen form for tilbakebetaling av pakkereisens pris.

Som allerede nevnt forutsetter kundens deltakelse i den aktuelle reisen at man er kjent med de opplysninger som er gitt, under dette opplysninger fra brosjyrer, faktura/reisedokumenter, reiseprogram, reiseruter, praktiske reisetips samt at man følger de anvisningene som er gitt her. Samtidig forventes kunden å være bekjent med alminnelig offentlig tilgjengelig informasjon om den aktuelle politiske, helsemessige, samt natur- og klimamessige situasjonen på destinasjonen.

Det er en forutsetning for deltakelse i reisen at kunden opptrer ansvarsfullt og hensynsfullt. Under dette hører også at man retter seg etter KILROY, KILROYs underleverandører som turleder eller guide sine anvisninger. Det frarådes at reisende til fremmede verdensdeler beveger seg rundt alene i ukjente og avsidesliggende områder, spesielt etter mørkets frembrudd. Såfremt man ønsker å være på egenhånd bør det alltid skje i samråd med turleder eller guide, eventuelt med KILROY. Dersom man er på tur uten guide eller turleder bør kunden konsultere relevante guidebøker/nettsider som ofte gir god og pålitelig informasjon om detaljerte forhold. Skulle uhellet oppstå skal man kontakte forsikringsselskapet via nødtelefon, eller KILROY dersom det ikke er en nødsituasjon.

4.9 Manglende etterlevelse

Hvis kunden ikke overholder kravene til pass, visa, helsemessige formaliteter, angivelse av korrekt navn på reisedokumentene samt gjennomgang av disse, reglene om rettidig frammøte samt ordensvilkårene, kan kunden ikke gjøre krav mot verken KILROY, formidleren eller underleverandøren av pakkereisen for de følgevirkninger, mangler, bryderi eller tap som den manglende etterlevelsen av kundens generelle plikter medfører.

Tilbake til toppen

5. ENDRINGER AV DEN INNGÅTTE AVTALEN

5.1 Overdragelsen av pakkereisen

KILROY gir ingen adgang til å overdra pakkereisen verken helt eller delvis til andre med mindre underleverandørenes vilkår gir tillatelse til dette.

5.2 Prisendringer

KILROY kan, etter at avtalen er inngått, endre i den avtalte prisen for pakkereisen såfremt det oppstår endringer i:

prisen for transport av passasjerer som følge av utgifter til drivstoff eller andre energikilder skatter, avgifter, eller gebyrer for pakkereisens reiseytelser som er pålagt av tredjemann som ikke er direkte involvert valutasvingninger.

Ved endringer i reisens pris underretter KILROY den reisende om prisforhøyelser og prisnedsettelser. Underretningen må skje på et varig medium (e-post eller brev) og senest 20 dager før avreise. Prisen kan maksimalt førhøyes med 8% av pakkereisens pris. Hvis forhøyelsen på mer enn 8% av pakkereisens pris, vil kunden være berettiget til å heve avtalen.

Ved prisfall som følge av endringer i ovenstående forhold har kunden rett til en prisnedsettelse som svarer til det prisfallet som endringene medfører. KILROY har i den forbindelse rett til å trekke fra omkostninger forbundet med tilbakebetalingen til kunden.

5.3 Kundens endringer av pakkereisen

Såfremt kunden ønsker å foreta endringer i pakkereisen må KILROY kontaktes hurtigst mulig. Hvis det er mulig for KILROY å endre pakkereisen, må kunden stå for de ekstrautgiftene som endringene medfører. KILROY er ikke forpliktet til å foreta endringer i pakkereisen.

Hvis kunden ønsker å foreta endringer som KILROY ikke kan oppfylle i den eksisterende avtalen, og hvis kunden fastholder ønsket om å få endret pakkereisen, vil endringen anses som en avbestilling av pakkereisen (jf. punkt 6.2.1) og bli opprettet som en ny bestilling.

KILROY vil forsøke å imøtekomme eventuelle særønsker i forbindelse med bestilling av reisen, men det er ingen garanti for dette, heller ikke dersom særønsket er påført fakturaen. Forespørsler på mulig oppgradering, enkeltrom og/eller forlengelse av reisen må alltid gis i god tid innen avreise, helst allerede ved bestilling av reisen.

*Merk at dersom du endrer planene dine så kan prisene forandre seg. Dette er avhengig av ledighet og sesong. 

5.4 KILROYs endringer av pakkereisen

5.4.1 Uvesentlige endringer
Før pakkereisen begynner, er KILROY berettiget til ansvarsfritt å foreta uvesentlige endringer uten kundens samtykke. Kunden er forpliktet til å akseptere slike endringer, hvis KILROY klart og tydelig informerer kunden om endringene før pakkereisen begynner og uten unødig forsinkelse.

KILROYs pakkereiser inkluderer normalt sett opplevelsesturer via en eller flere av våre underleverandører. Omfanget (strekninger, type opplevelser osv) vil bidra til at det kan oppstå sene endringer i reiseprogrammet. Dette gjøres for å forbedre reisen fordi man hensyntar kjente (og ukjente) variabler som for eksempel vær, framkommelighet eller andre lokale forhold som påvirker reisens program/rekkefølge på programmet. Ved reiser til områder med lite eller dårlig infrastruktur vil endringer skje ofte, også underveis og kunden må betrakte det som en del av reisen. Det blir derfor ikke gitt kompensasjon for forsinkelser eller endringer grunnet slike forhold med mindre det er av stor vesentlighet for reisens formål.

5.4.2 Andre endringer
Hvis KILROY innen reisens start enten foretar vesentlige endringer i pakkereisen eller ikke kan levere bestemte ytelser som kunden har anmodet om og KILROY har akseptert å levere eller hever prisen på reisen med mer enn 8% har kunden følgende rettigheter; enten kan kunden heve avtalen og få refundert de innbetalte pengene, eller kunden kan delta på en erstatningsreise dersom KILROY tilbyr det eller kunden kan akseptere endringene som er gjort.

KILROY er forpliktet til å opplyse om de vesentlige endringene uten unødig forsinkelse. KILROY skal også opplyse om endringene påvirker pakkereisens pris og oppgi kundens valgmuligheter (som nevnt over).

Kunden må informere om hva de har bestemt seg for. Det blir også opplyst fra KILROY om at konsekvensen av ikke å overholde denne fristen er at kunden anses for å ha akseptert endringer omfattet av punkt 5.4.2. Kunden kan i visse situasjoner ha rett til erstatning, hvis kunden lider et økonomisk tap som følge av ovenstående vesentlige endringer, med mindre årsaken til endringene er uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter.

5.4.2 Endringer etter reisens begynnelse
På samme måte som pkt 5.4.1 og 5.4.2 over, så kan det også etter reisens begynnelse oppstå endringer i et eller flere av reiseprogrammene. Dette gjelder særlig hvor pakkereisen strekker seg over en lang tidsperiode og lokale forhold kan endre seg innen kunden kommer til den gjeldende destinasjonen/området.

I tilfeller eller begivenheter av uvesentlig natur, eller mindre påvirkning, av turen står KILROY ansvarsfritt og kunden forventes å utvise fleksibilitet. Ved større og vesentlige endringer kan kunden hevde mangel (se under pkt. 7). KILROY målsetter i ethvert tilfelle å rette eller avhjelpe mangelen slik at reisen videre kan gjennomføres og ikke avbrytes. Etter vurdering vil KILROY refundere de deler av turen som ble vesentlig berørt ved å beregne en dagsrate.

5.4.3 Flyforsinkelser
Ved flyforsinkelser omfattet av EU-forordning 261 skal det klages direkte til flyselskapet, siden denne forordningen regulerer forholdet mellom den reisende og flyselskapet. KILROY er derfor ikke underlagt Forordning 261, men er bare omfattet av pakkereiseloven.

KILROYs ansvar er begrenset av internasjonal lovgivning og konvensjoner. Såfremt et flyselskap yter gjeldende kompensasjon på stedet kan ytterligere krav ikke stilles. Kunden kan ikke regne med å få erstatning i forbindelse med forsinket hjemreise. Feks viktige gjøremål umiddelbart etter hjemkomsten har ikke noe med KILROYs levering av reisen.

Tilbake til toppen

6. AVTALENS OPPHØR

6.1 Angrerett

Det gjelder ingen angrerett ved kjøp av pakkereiser, jf. angrerettsloven § 2 d), som unntar pakkereiser fra angreretten.

6.2 Avbestilling av pakkereisen

6.2.1 Normale avbestillingsvilkår
Følgende regler er gjeldende såfremt det ikke er anført andre vilkår på fakturaen. Vi gjør oppmerksom på at det kan være ekstraordinære gebyrer forbundet med enkelte reiser som opplyses ved bestilling. Ved avbestilling av reiser inntil 60 dager før avreise er det innbetalte depositumet tapt. Ved avbestilling mindre enn 60 dager før avreise er hele reisens pris tapt. Servicegebyr og eventuell avbestillingsforsikring er ikke refunderbare ved avbestilling.

6.2.2 Avbestilling i tilfelle av krigshandlinger, naturkatastrofer, pandemi mv.
Kunden kan avbestille en pakkereise før pakkereisens begynnelse uten å betale gebyr, hvis det inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter enten på reisedestinasjonen eller i umiddelbar nærhet av den, og omstendighetene vesentlig berører leveringen av pakkereisen eller transporten av passasjerer til destinasjonen.

For at kunden kan avbestille uten gebyr må de pågjeldende uunngåelige og ekstraordinære omstendighetene ut fra en objektiv vurdering gjøre det umulig å reise sikkert til destinasjonen, f.eks. på bakgrunn av veiledning eller uttalelser fra Utenriksdepartementet og at forholdene gjelder reisen og destinasjonen, og ikke forhold hos den enkelte kunde eller reisende.

Kunden har i tilfelle av gebyrfri avbestilling rett til full refundering av reisens pris, men har ikke rett til ytterligere kompensasjon fra KILROY.

Den gebyrfrie avbestillingsretten gjelder imidlertid ikke hvis kunden ved avtalens inngåelse visste om eller burde vite om den pågjeldende begivenheten, eller begivenheten ellers var alminnelig kjent.

Kan kunden ikke avbestille gebyrfritt i henhold til ovenstående, gjelder de vanlige avbestillingsreglene. Se Avsnitt 6.2.

For rundreiser gjelder det at kunden bare har rett til å avbestille den delen av pakkereisen som foregår i det frarådede området. Hvis denne delen av pakkereisen utgjør en vesentlig del av pakkereisen, har kunden imidlertid rett til å avbestille reisen helt.

6.2.3 Tidspunkt for tilbakebetaling og beregning av avbestillingsgebyr
Tilbakebetaling av beløp etter punkt 6.2.1 og 6.2.2 må skje senest 14 dager etter kundens avbestilling av pakkereisen. Derfor blir gebyret ved individuell avbestilling senest beregnet på dette tidspunktet etter muligheten til gjensalg av de avbestilte reisetjenestene. Dersom omfanget av begivenheten påvirker et stort antall av KILROYs kunder og reisende, må lengre tilbakebetalingstid påregnes etter en eventuell anbefaling fra bransjeorgan eller myndigheter.

*Merk at dersom du endrer planene dine så kan prisene forandre seg. Dette er avhengig av ledighet og sesong. 

6.3 KILROYs avlysning av reisen

6.3.1 Avlysning på grunn av manglende oppslutning
Såfremt reisens gjennomførelse betinges av en bestemt minimumsoppslutning vil dette fremgå av KILROYs materiale eller et annet sted i avtalegrunnlaget. Det vil samtidig fremgå hvor mange deltagere det minimum skal være på reisen for at reisen skal gjennomføres, samt når dette antallet senest må være oppnådd.

Hvis det nødvendige antall deltagere ikke oppnås innen det angitte tidspunktet kan KILROY ansvarsfritt oppsi avtalen om pakkereisen. KILROY underretter kunden om oppsigelsen av avtalen før den angitte fristen, men ikke senere enn:

20 dager innen pakkereisen begynner, hvis reisens varighet er mer enn seks dager,

7 dager innen pakkereisen begynner, hvis reisens varighet er mellom to og seks dager,

48 timer innen pakkereisen begynner, hvis reisens varighet er under to dager.

6.3.2 Avlsyning på grunn av uungåelige og ekstraordinære omstendigheter
KILROY kan dessuten ansvarsfritt oppsi avtalen om en pakkereise hvis KILROY er forhindret i å oppfylle avtalen på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og hvis KILROY underretter kunden om oppsigelsen av avtalen uten unødig forsinkelse og innen pakkereisen begynner.

I en slik situasjon får kunden de innbetalte pengene refundert senest 14 dager etter oppsigelsen, og kunden vil ikke ha krav på erstatning. Dersom omfanget av begivenheten påvirker et stort antall av KILROYs kunder og reisende, må lengre tilbakebetalingstid påregnes etter en eventuell anbefaling fra bransjeorgan eller myndigheter.

Tilbake til toppen

7. MANGLER OG REKLAMASJON

Konstateres det en mangel etter reisens begynnelse – underveis eller på reisemålet – skal kunden straks etter konstateringen reklamere over mangelen til KILROY, til arrangørens representant på reisemålet eller til den underleverandøren som mangelen angår. Hvis KILROYs representant eller underleverandør ikke kan eller vil avhjelpe, eller etter kundens oppfattelse ikke avhjelper tilfredsstillende, skal kunden reklamere direkte overfor KILROY. Reklamasjonen kan i så fall skje til på e-post til [email protected] eller på telefon +47 21 49 26 33 i åpningstiden. KILROY målsetter i ethvert tilfelle å rette eller avhjelpe mangelen slik at reisen videre kan gjennomføres og ikke avbrytes. Etter vurdering vil KILROY refundere de deler av turen som ble vesentlig berørt ved å beregne en dagsrate.

Kunden må sikre seg at reklamasjonen blir notert av KILROYs representanter eller underleverandører på stedet. I tillegg bør kunden sørge for å få en kvittering for reklamasjonen. Unnlater kunden å reklamere som beskrevet ovenfor, vil det ha konsekvenser for kundens rett til etterfølgende å påberope mangelen og oppnå kompensasjon.

8. BEGRENSNINGER I KILROYS ERSTATNINGSANSVAR

Flyselskapene har det direkte ansvaret for at transporten vedrørende fly gjennomføres korrekt etter Warszawa- og Montrealkonvensjonene, EU-forordning 889/2002 og 261/2004 samt luftfartsloven. KILROY begrenser sitt ansvar til de på enhver tid gjeldende beløpsgrenser som fremgår av Warszawa- og Montrealkonvensjonene (luftbefordring), Athen-konvensjonen og EU-forordning 392/2009 (befordring til sjøs) og COTIF-konvensjonen og EU-forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). KILROYs erstatningansvar kan derfor ikke overstige det beløpet som gjelder for de transportørene som har det direkte ansvaret for befordringen.

Tilbake til toppen

9. FREMMING AV KRAV ETTER REISENS AVSLUTNING

Krav om erstatning og/eller forholdsmessig avslag i reisens pris – som følge av mangler som det er blitt reklamert korrekt over og som ikke er avhjulpet av KILROY – skal innen rimelig tid etter reisens avslutning fremmes overfor KILROY. Hvis det ikke blir gjort mister kunden retten til å gjøre kravet mot KILROY gjeldende. Kunden kan klage til [email protected] senest 3 måneder etter hjemkomst fra reisen.

10. ADGANG TIL MOTREGNING VED UTBETALING AV ERSTATNING OG/ELLER KOMPENSASJON

Når klagen blir sendt til KILROY må kunden opplyse om kunden også har søkt om erstatning eller kompensasjon fra transportøren på grunnlag av EU-forordninger om passasjerrettigheter og erstatningsansvar ved passasjertransport og etter de internasjonale konvensjonene som også regulerer dette forholdet.

Såfremt kunden har mottatt erstatning og/eller kompensasjon fra underleverandøren, transportøren eller forsikringsselskapet har KILROY rett til å motregne det mottatte beløpet i erstatningen/kompensasjonen som gis etter lov om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer.

11. TVIST

Ved uenighet skal kunden klage til KILROY snarest mulig og senest innen rimelig tid fra problemet oppsto. Til dette formål brukes KILROYs e-postadresse [email protected]

Vi vil alltid forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kunden i saker vedrørende pakkereiser ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling i saken. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23400600 eller på www.forbrukertilsynet.no. Merk at mekling hos Forbrukertilsynet er riktig utenomrettslig tvisteløsningsalternativ i Norge da norsk pakkereisenemnd kun behandler saker der reisegaranti stilles i reisegarantifondet i Norge, og KILROY stiller sin reisegaranti i Danmark.

Reklamasjoner vedrørende pakkereiser kan også sendes online via den europeiske plattformen for tvister, på https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Reklamasjoner vedrørende kun flyreise kan fremmes for Transportklagenemnda, Øvre Slottsgate 18, 0157 Oslo. Les mer på nemndas sider her.

Alle tvister og uenigheter som ikke kan løses mellom partene separat eller hos ovennevnte klageinstanser kan, om partene ønsker det, bringes inn for domstolene for en rettslig avklaring av saken.

12. GARANTI I RESEGARANTIFONDEN

KILROY har ved konkurs stilt en garanti for godtgjøring av kundens betalinger hos danske Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 2840 Holte, Danmark.

VILKÅR VEDRØRENDE KJØP AV KUN FLYREISE ELLER ANDRE ENKELTSTÅENDE PRODUKTER/TJENESTER FORMIDLET AV KILROY

1. Anvendelsesområde
2. Formidling av flybilletter
3. KILROYs formidling av andre produkter og tjenester
4. Feil eller mangler
5. Brukeropplysninger (Privacy Policy)
6. Tvist
7. Reis grønnere
8. Taushetsplikt

1. ANVENDELSESOMRÅDE

Disse allmenne vilkårene gjelder for formidling av flybilletter til konsumenter for transport av reisende med fly. Hvis flybillett inngår i en pakkereise etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) av 15. juni 2018, som trådte i kraft 1. juli 2018), skal disse vilkårene ikke gjelde.
Vilkårene gjelder også ved formidling av andre enkeltstående produkter eller tjenester tilbudt og kjøpt hos KILROY, med mindre disse faller inn under lov om pakkereise.

2. FORMIDLING AV FLYBILLETTER

2.1 Avtalens inngåelse

Ved bestilling av flybillett gjelder de betalingsregler som angis av KILROY. Flyselskapets vilkår for reisen, inklusive vilkår for av- og ombestilling, gjelder. KILROY skal, før avtalen blir bindende, gi den reisende informasjon om hvor denne kan lese flyselskapets vilkår for flybilletten (flybillettens regler)
Den reisende skal uavhengig av bestillingsmåte få en bekreftelse. Bekreftelsen sendes per e-post. I bekreftelsen skal det inngå opplysninger om den reisendes navn, reisemålet, avgangs- og ankomsttid og pris samt navn på det avtaleinngående flyselskapet og om det eller de flyselskapene som utfører flyvningen.
Avtalen er bindende for partene når KILROY har bekreftet den reisendes bestilling i henhold til det ovenstående.

2.1.2 Avtalens oppfyllelse/levering
Flyselskapene har det direkte ansvaret for at transporten gjennomføres korrekt etter Warszawa- og Montrealkonvensjonene, EU-forordning 889/2002 og 261/2004 samt luftfartsloven.

2.2 Kontaktopplysninger og beskjeder fra KILROY

KILROY kan ha behov for å kontakte den reisende f.eks. ved endringer av den kjøpte flyreisen. Den reisende plikter å gi korrekte kontaktopplysninger, som telefonnummer og e-postadresser. Den reisende plikter også å kontrollere fortløpende om han eller hun har mottatt beskjeder fra KILROY. KILROY har ikke ansvar for eventuell skade eller eventuelt tap som oppstår for den reisende ved endring av den kjøpte flyreisen dersom KILROY på korrekt vis har informert den reisende om endringen.

2.3 Navn på reisende

Korrekt navn skal oppgis på flybilletten. Stavingen av navn på flybilletten må stemme overens med stavingen i passet. Det er bestillerens ansvar å oppgi og kontrollere korrekte opplysninger vedrørende navn på samtlige reisende i følget.
Den reisende plikter å kontrollere at samtlige opplysninger stemmer i bestillingsbekreftelsen og/eller i flybillettene så snart han eller hun har mottatt disse. Hvis en eller flere opplysninger ikke stemmer, skal den reisende omgående informere KILROY. Hvis den reisende ikke informerer KILROY om feil i bestillingsbekreftelsen og/eller i flybilletten som den reisende har oppdaget eller burde ha oppdaget, har KILROY ikke ansvar for skade eller tap som oppstår som følge av dette. KILROY skal, på den reisendes oppfordring og hvis mulig, korrigere feilaktige opplysninger. KILROY har rett til erstatning både av sine direkte kostnader og av sine administrative kostnader i forbindelse med korrigeringen. Hvis feilen forårsakes av KILROY, har KILROY ikke rett til slik erstatning.


2.4 Overdragelse av flybillett

Flybilletter er personlige. Om ikke annet særskilt framgår av vilkårene på flybilletten/flyselskapet, er det ikke mulig å overdra flybilletten til en annen reisende.

2.5 Ansvar

KILROY opptrer kun som agent og formidler for det eller de flyselskapene som utfører transporten. KILROY har således ikke ansvar for flyreisens gjennomføring eller for eventuelle ruteendringer, innstilling av fly, tap av bagasje eller andre, liknende hendelser. Eventuelle krav grunnet slike hendelser skal derfor rettes direkte til flyselskapet.
KILROY er ansvarlig for slike feil som KILROY har forårsaket gjennom uaktsomhet, ved f.eks. feil i flybillett eller feilaktig/misvisende informasjon, med mindre KILROY kan påvise at de ikke har vært uaktsomme.
KILROY har ansvar for at både den reisende og flyselskapet har akseptert avtalen før bekreftelse om bindende avtale gis til den reisende.

2.5.1 Endring av pris og andre vilkår
KILROY tar forbehold om flyselskapenes eventuelle prisendringer. Ved prisendring etter bestillingstidspunktet, men før avtalen er bindende, skal KILROY kontakte den reisende snarest, dog senest innen 24 timer etter at KILROY har fått kjennskap til prisendringen.

Det forekommer at et flyselskap vil endre pris eller andre vilkår etter at flyselskapet har akseptert en avtale med den reisende. I slike tilfeller må den reisende henvende seg direkte til flyselskapet med eventuelle krav om erstatning eller hevning. KILROY skal hvis mulig bistå den reisende med ombestilling hvis den reisende ønsker det.

I visse land kan det tilkomme lokale avgifter og skatter som skal betales i lokal valuta. Slike skatter og avgifter inngår ikke i billettprisen.

2.6 Flybiletten

2.6.1 Sammenhengende reise
Flybilletter anses som en sammenhengende reise/bestilling. Dette medfører at flyselskapene kansellerer hele bestillingen dersom man ikke møter opp til avreisen i henhold til reiseruten. Den reisende mister alle rettigheter til videre reise, endringer og refusjoner for hele reisen dersom man unnlater å benytte enkelte deler.

2.6.2 Enveisbillett
KILROY fraråder sine kunder på det sterkeste å reise på enveisbilletter. Spesielt gjelder dette land utenfor Europa til tross for at det kan gjelde for land uten visumplikt. Reisende på enveisbillett har selv det fulle ansvar vedrørende innreise- og oppholdstillatelse eller annen dokumentasjon vedrørende de gjeldende land, og for de konsekvenser det kan være å reise uten denne dokumentasjonen. KILROY har ikke økonomisk ansvar for eventuelle ekstra kostnader som kan oppstå i slike tilfeller.

Vær oppmerksom på at hvis du på din reise flyr hjem/videre fra et annet land enn du reiser inn til, kan dette bli sett på som en enveisbillett og det kan kreves bevis for utreise fra landet du først ankommer. Dette kan være buss/båt/tog/opplevelsesreise e.l. Hvis du ikke kan vise til dette kan du i verste fall bli nektet innreise. For mer informasjon bes du kontakte det gjeldende lands ambassade.

2.6.3 Ikke gjennomgående flyreise
Ved kjøp av to eller flere individuelle flyselskaper med egne billettnummer, betraktes disse flybillettene som uavhengige av hverandre. Dette betyr at dersom det ved flybytte fra et selskap til et annet forekommer forsinkelse eller på annen måte den reisende mister den videre forbindelsen/reisen/neste flyavgangen, bærer verken KILROY eller flyselskapet ansvaret for det som har oppstått. Herunder heller ikke for ekstra kostnader for nye billetter, overnatting mm som måtte komme som en følge av dette for den reisende.

2.6.4 Rebekreftelse av flyreise
Re-bekreftelse av flybilletter er ikke nødvendig, men KILROY anbefaler sterkt at den reisende følger sin plikt og for egen sikkerhets skyld, alltid sjekker tidene for hjem-/videre reise senest dagen før via tilgjengelige ‘real time’ digitale tjenester fra flyselskapet eller KILROY.

2.6.5 ISIC-kort og studentbilletter
Reisende på KILROY studentbillett plikter å sikre at de har med gyldig ISIC-kort på hele reisen. Manglende, utgått eller kort uten bilde, kan i verste fall resultere i nektet ombordstigning i de tilfeller hvor flyselskapene sjekker dette. KILROY bærer intet ansvar for dette. Kort utstedt på grunnlag av falsk dokumentasjon, vil medføre regning på fullpris flybillett. Merkostnader vil i ethvert slikt tilfelle være ditt eget ansvar. Den reisende skal ta kontakt med KILROY i god tid før avreise dersom et kjøpt ISIC-kort hos KILROY ikke er mottatt.

2.7 På flyplassen

2.7.1 Oppmøteplikt til avreise
Flybilletter anses som en sammenhengende reise/bestilling. Dette medfører at flyselskapene kansellerer hele bestillingen dersom man ikke møter opp til avreisen i henhold til reiseruten. Den reisende mister alle rettigheter til videre reise, endringer og refusjoner for hele reisen dersom man unnlater å benytte enkelte deler.

2.7.2 Flyplassavgift
Visse steder i verden må man betale en avgift lokalt på flyplassen. Slike skatter og avgifter inngår ikke i billettprisen. Generelt vil dette beløpe seg til 100-200 NOK per flystrekning, som betales i lokal valuta eller i USD.

2.7.3 Innsjekking
Den reisende skal beregne god tid på flyplassen. Det er ofte lange køer både til innsjekking skrankene og sikkerhets-/passkontrollen. KILROY anbefaler å være på flyplassen minst to timer før avgang på utenlandsreiser. Ved reiser i større gruppe sammen skal det beregnes ytterligere en time. Vi anbefaler alltid benytter deg av ‘online innsjekk’ der hvor det er mulig og flyselskapene tilbyr det. Husk at bagasje som skal sendes alltid må registreres/sjekkes inn på flyplassen og sendes til lasting i god tid før avreise.

2.7.4 Bagasje
Sjekk hvor mye bagasje du har lov til å ta med på flyreisen. På noen typer flyreiser/-billetter og reiser vil det være begrenset med muligheter for bagasje, eller det må betales ekstra for mer enn håndbagasje. Ved noen flyselskaper og destinasjoner gjelder andre vektregler. Det er restriksjoner også på bagasjens størrelse og spesielle regler gjelder for sportsutstyr som golfbag, surfebrett, sykler osv. Sjekk med gjeldende flyselskap eller KILROY for nærmere informasjon. Overvekt på fly er kostbart.

Merk at de fleste flyselskaper innenlands i USA ikke lenger inkluderer bagasje i billettprisen

2.8 Kundens endring eller avbestilling

For avbestilling eller endringer av flybilletter gjelder flyselskapets regler. Dersom avbestilling (med hel- eller delvis refusjon) eller endringer tillates av flyselskapet, tilkommer – utover den avgiften flyselskapet beregner seg – en administrativ avgift som KILROY har rett til å beregne seg. For tiden er denne avgiften 750 NOK per billett. Avbestilling skal skje før avreise!

2.9 Avbestillingsbeskyttelse - KILROY Avbestillingsbeskyttelse

I flyreisens pris inngår ikke avbestillingsforsikring. Avbestillingsforsikring tegnes separat og må tegnes senest i forbindelse med at reisen bestilles. Ved kjøp av avbestillingsforsikring via en annen forsikringsleverandør enn KILROY gjelder forsikringsselskapets vilkår.

2.10 Reiseforsikring

I reisens pris inngår ikke reiseforsikring. Dette må tegnes separat. KILROY samarbeider med Gouda Reiseforsikring og deres forsikring kan kjøpes via KILROY. I et slikt tilfelle vil deres vilkår for forsikring gjelde.

Ved kjøp av reiseforsikring via en annen forsikringsleverandør gjelder forsikringsselskapets vilkår.

Vær oppmerksom på at hvis du endrer din hjemreise til en senere dato, er du selv ansvarlig for å forlenge sin reiseforsikring tilsvarende – før den opprinnelig er utgått. Det kan være lurt å ta kopi av reisedokumenter, inkludert pass, vaksinasjonskort og forsikringsbevis. Hvis uhellet skulle være ute, og du mister/blir frastjålet verdifulle dokumenter, vil det være lettere å få disse erstattet hvis du har tatt en kopi.
Det anbefales at man i forbindelse med tegning av reiseforsikring sikrer seg at forsikringen også dekker bagasje. Reklamasjon over skader på bagasje samt feilsendt eller forsinket bagasje må skje direkte til det gjeldende flyselskapet, og man må fylle ut en skaderapport (PIR-rapport) på flyplassen straks etter at skaden er skjedd.

Forsikringskrav eller behov for forsikringshjelp i forbindelse med reisen skal rettes direkte til forsikringsselskapet. Vi gjør oppmerksom på at fornyelse av helårs reiseforsikring med Europeiske vanligvis fornyes automatisk med mindre den sies opp direkte med forsikringsselskapet.
Reis aldri uten reiseforsikring.

2.11 Pass, visum og vaksinasjoner

Sørg for å ha gyldig visum/oppholdstillatelse dit du skal reise. Før du reiser må du sjekke med gjeldende lands ambassade/konsulat om du trenger visum eller andre dokumenter til de landene du besøker eller reiser via. Vær spesielt obs på at mange flyselskaper mellomlander i USA og vanlige visumregler til USA gjelder også ved mellomlanding/transitt/’ Technical Stop’.
Sjekk med din lege eller nærmeste helsestasjon om hvilke vaksiner som kreves for de(t) land du skal besøke. Enkelte vaksiner må tas i god tid før reisen.

Sjekk også at passet ditt har lang nok gyldighet – visse land krever gyldighet opptil 6 måneder fra den dato du forlater landet. Ta alltid med passet ditt, også på reiser innen Schengen. (Passet er det eneste internasjonalt godkjente identitetsbevis for nordmenn).

Visse land, som f.eks. Cuba og Russland, krever at hotell er bestilt før du kan få turistkort/visum. Så sjekk alltid aktuelle regler for ditt statsborgerskap.

På UD’s hjemmesider finner du oppdaterte reiseråd og innreisebestemmelser for nordmenn.

For reiser til/via USA kreves enten visum eller en elektronisk autorisasjon (ESTA). Et skjema fylles inn senest 72 timer før avreise på cbp.dhs.gov, dette koster for tiden 14USD.
Manglende informasjon kan medføre at innreise avvises.
Innreisebestemmelsene endres stadig – sjekk alltid i god tid før du reiser hva som gjelder. Vær oppmerksom på at du ikke kan oppholde deg på det Nordamerikanske kontinent (inkl. USA, Canada, Mexico og Karibia) i mer enn 90 dager uten visum.
OBS! Får du ikke gjennomført reisen pga. ugyldig pass, manglende visum, vaksinasjoner eller andre påkrevde dokumenter får du ingen refusjon i reisens pris og du må selv dekke eventuelle merkostnader.

Vær oppmerksom på at om du på din reise flyr hjem/videre fra et annet land enn du reiser inn til, kan det være at det kreves bevis for utreise fra landet du først ankommer. Dette kan være buss/båt/tog/opplevelsesreise e.l. Hvis du ikke kan vise til dette kan du i verste fall bli nektet innreise. For mer informasjon, kontakt det gjeldende lands ambassade.

2.12 Endringer gjort av flyselskapene

Samtlige tider/klokkeslett oppgis alltid i lokal tid for hvert land. Flyselskapene er i blant nødt til, og de har rett til, å komme med tidsendringer, også etter at billettene er bekreftet og betalt. Flyselskapene kan endre sine rutetabeller på kort varsel. Får KILROY informasjon fra flyselskapet om en ruteendring, skal KILROY om mulig og snarest informere den reisende om endringen.

KILROY har ikke ansvar for flyselskapenes ruteendringer eller innstilte fly. I slike tilfeller er flyselskapene selv primært ansvarlige for å komme med alternative ruter. KILROY kan også, om flyselskapet tillater, assistere med å finne frem til et akseptabelt alternativ dersom nødvendig og så langt det lar seg gjøre. Eventuelle kostnader og administrasjon i forbindelse med dette tilfaller den reisende og må betales til KILROY.
Om den reisende lider tap eller skade, skal han eller hun rette eventuelle krav direkte til flyselskapet. Den reisende plikter alltid å kontrollere flytider hos flyselskapet i forkant av reisen.

Tilbake til toppen ⬆

3. KILROYS FORMIDLING AV ANDRE PRODUKTER OG TJENESTER

3.1 Formidling av hotell

Når du bestiller kun hotell gjennom KILROY, opptrer KILROY i dette tilfellet som agent/formidler. Ved bestilling/avbestilling/endring av hotell gjelder hotelleverandørens vilkår. Uavhengig av hotelleverandørens vilkår har KILROY ved bestilling/endring/avbestilling rett til å oppkreve servicegebyr eller erstatning av administrative kostnader.

KILROY gjør oppmerksom på at standarden på hoteller kan variere ulike steder i verden og kan være både høyere eller lavere enn hva man er vant til fra Norge. Kvaliteten på hotellene vurderes på grunnlag av både generell standard, fasiliteter og beliggenhet. Av erfaring vet vi at det legges ulik vekt på disse elementene.

Hotellene i storbyene har ofte en lavere standard enn hva som er tilfelle andre steder. Slike variasjoner må påregnes. Det vil kunne forekomme mindre oppussing og renoveringsarbeid på hotellene. Et svømmebasseng kan for eksempel være stengt noen dager grunnet rensing. Dette er utenfor KILROY’ kontroll og vil ikke gi grunnlag for verken refusjon eller kompensasjon. Større oppussingsarbeider forsøker vi å informere om så langt det lar seg gjøre.

3.2 Formidling av leiebil

Når du bestiller leiebil gjennom KILROY, opptrer KILROY i dette tilfellet som agent/formidler. Ved bestilling/avbestilling/endring av leiebil gjelder leiebilfirmaets vilkår. Uavhengig av leiebilfirmaets vilkår har KILROY ved bestilling/endring/avbestilling rett til å oppkreve servicegebyr eller erstatning av administrative kostnader.
KILROY samarbeider bare med store og anerkjente leiebilfirmaer. I de fleste tilfeller er alle obligatoriske forsikringer inkludert i våre priser, men sjekk ved bestilling hva som gjelder i hvert enkelt tilfelle. Ved henting av bilen kan leiebilselskapet be om et kredittkort som depositum. Den som står oppført som sjåfør må ha et gyldig kredittkort med seg. Vær oppmerksom om du har bestilt leiebil og skal levere den et annet sted enn der du henter den. Da tilkommer det ofte et enveisgebyr som må betales lokalt til leiebilkontoret. Prisen varierer og er avhengig av hvor mange mil som kjøres

3.3 Formidling av opplevelsesreiser

Når du bestiller opplevelsesreise gjennom KILROY, opptrer KILROY i dette tilfellet som agent/formidler. Ved bestilling/avbestilling/endring av reisen gjelder leverandørens vilkår. Uavhengig av leverandørens vilkår har KILROY ved bestilling/endring/avbestilling rett til å oppkreve servicegebyr eller erstatning av administrative kostnader.

På noen av våre opplevelsesreiser er det et beløp som skal betales direkte, kontant, til turleder i” local payment” Dette bruker turlederen til å betale for direkte kostnader på reisen, f eks. lokal transport, bensin, inngangsbilletter etc. På denne måten begrenser arrangøren fordyrende ledd, for å gjøre det så prisgunstig som mulig for deg som kunde. Hva local payment er for din reise finner du i det aktuelle reiseprogrammet og på nettsidene. Som regel er beløpet rundt ca 200 USD. ’ Guaranteed Departures’: våre underleverandører på adventure reiser garanterer avreise på mange av sine turer, men noen kan ikke bekreftes før nærmere avreise. Evt. endring eller kansellering kan være pga. for få påmeldte til avgangen. KILROY tar forbehold om slike endringer.

3.4 Formidling av forsikring

I henhold til norsk lovgivning er KILROY pliktig til å anbefale at alle våre kunder har reiseforsikring på både kortere og lengre reiser. En god reiseforsikring dekker reiseulykke, reisegods, reisesyke, ansvar med mer som kan bli en dyr erfaring hvis du ikke har gyldig forsikring. Sjekk at reiseforsikringen dekker dine behov godt nok og at den er gyldig for hele reisen eller bestill hos KILROY.

Vær oppmerksom på at hvis du endrer din hjemreise til en senere dato, er du selv ansvarlig for å forlenge sin reiseforsikring tilsvarende – før den opprinnelig er utgått. Det kan være lurt å ta kopi av reisedokumenter, inkludert pass, vaksinasjonskort og forsikringsbevis. Hvis uhellet skulle være ute, og du mister/blir frastjålet verdifulle dokumenter, vil det være lettere å få disse erstattet hvis du har tatt en kopi.

Tilbake til toppen ⬆

4. FEIL ELLER MANGLER

Er det noe som ikke stemmer i dine reisedokumenter må du kontakte oss snarest så vi kan få rettet opp dette. Er det noe som ikke svarer til forventningene, feil eller mangler under reisen er det viktig at du tar kontakt med den lokale leverandøren som hotellet, leiebilselskapet eller flyselskapet eller KILROY direkte slik at vi kan forsøke å rette opp situasjonen med en gang. Om du ikke får tilfredsstillende hjelp eller ønsker hjelp på norsk skal vi kontaktes. Vi vil forsøke å hjelpe deg så langt det lar seg gjøre. Hvis du ikke har kontaktet den lokale agenten og gitt KILROY tydelig beskjed under oppholdet, vil dette kunne redusere muligheten for en eventuell refusjon eller kompensasjon i etterkant.

Etter hjemreise: Ved eventuelle tvistespørsmål plikter du å fremsette disse så snart som mulig. Vi vil anbefale deg å ta vare på mest mulig dokumentasjon, som informasjon fra hotellet, bilder, kvitteringer osv. Dette vil lette et eventuelt reklamasjonsarbeid i ettertid. Vi hører gjerne fra deg om dine opplevelser på reisen, både ros og ris er viktig i vårt arbeid med å tilby de beste reisene.

5. BRUKEROPPLYSNINGER (Privacy Policy)

a) KILROY samler informasjon om alle besøkende på våre hjemmesider. Disse opplysningene benyttes utelukkende til interne formål og vil ikke bli delt, distribuert eller solgt. Vi samler den nevnte informasjon ved hjelp av "cookie". En "cookie" er en liten tekstfil som plasseres på din datamaskin, når du besøker en hjemmeside. Den inneholder ingen personlige opplysninger og informasjonen vi mottar er 100% anonym. "Cookies" hjelper KILROY i vårt konstante arbeid med å utvikle og forbedre våre hjemmesider med bakgrunn i for eksempel hvilke sider som er de mest populære. Når du besøker KILROYs hjemmesider aksepterer du samtidig denne praksisen.

6. TVIST

Ved uenighet skal kunden klage til KILROY snarest mulig og senest innen rimelig tid fra problemet oppsto. Til dette formål brukes KILROYs e-postadresse [email protected]

Vi vil alltid forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kunden i saker vedrørende pakkereiser ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling i saken. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23400600 eller på www.forbrukertilsynet.no. Merk at mekling hos Forbrukertilsynet er riktig utenomrettslig tvisteløsningsalternativ i Norge da norsk pakkereisenemnd kun behandler saker der reisegaranti stilles i reisegarantifondet i Norge, og KILROY stiller sin reisegaranti i Danmark.

Reklamasjoner vedrørende pakkereiser kan også sendes online via den europeiske plattformen for tvister, på https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Reklamasjoner vedrørende kun flyreise kan fremmes for Transportklagenemnda, Øvre Slottsgate 18, 0157 Oslo. Les mer på nemndas sider her.

Alle tvister og uenigheter som ikke kan løses mellom partene separat eller hos ovennevnte klageinstanser kan, om partene ønsker det, bringes inn for domstolene for en rettslig avklaring av saken.

7. REIS GRØNNERE

KILROY ønsker å gjøre det enklere for deg å gjøre miljøvennlige valg når du reiser. Det er mye du selv kan gjøre før du reiser samt mens du er på tur som kan bidra positivt til miljøet. For informasjon og kjøp av klimakvote for din reise se her

8. TAUSHETSPLIKT

Vi har taushetsplikt om reisen din, og du bør legge igjen referansenummer og eventuelle kopier av reiserute og annet til de du ønsker skal få opplysninger om reisen. Uten referansenummer vil ikke foreldre (dersom du er over 18 år), venner eller andre få opplysninger om reisen din. Dette er til din sikkerhet.

Tilbake til toppen ⬆

TILLEGGSVILKÅR VEDRØRENDE TRIPMATES

1. Betaling
2. Depositum
3. Restbetaling
4. Brukeropplysninger (Privacy Policy)

Betingelser er oppdatert: 23-06-2023

1. BETALING

Det er muligt at betale med Visa/Dankort, Mastercard og Mobilepay.
KILROY´s rett til å avlyse en reise

KILROY kan avlyse reisen, hvis 1) antall påmeldte er mindre enn 4 personer, og at gruppen er underrettet senest en måned innen avreise og, 2) kansellering skyldes utenforstående omstendigheter som KILROY, eller noen som KILROY er ansvarlig for, ikke kunne ha forutsett da avtalen ble inngått.


2. DEPOSITUM

Når du bestiller en Tripmates gruppereise via vår hjemmeside betaler du et depositum som er ikke-refunderbart. Senest 10 uker før avreise kan du booke om din reise til en ny dato eller en annen Tripmates gruppereise. Dette gjelder såfremt det er ledig plass, og at deltakerens alder på den nye avgangen fortsatt er innenfor aldergrensen på turen.

Depositum er personlig og kan ikke overføres til en annen person.


3. RESTBETALING

Resten av Tripmates gruppereisen skal være betalt og på KILROYs konto senest 60 dager før avreise. Er ikke beløpet hos KILROY innen forfallsdato har KILROY rett til å avlyse turen.


4. PERSONVERN

a) KILROY samler informasjon om alle besøkende på våre hjemmesider. Disse opplysningene benyttes utelukkende til interne formål og vil ikke bli delt, distribuert eller solgt. Vi samler den nevnte informasjon ved hjelp av "cookie". En "cookie" er en liten tekstfil som plasseres på din datamaskin, når du besøker en hjemmeside. Den inneholder ingen personlige opplysninger og informasjonen vi mottar er 100% anonym. "Cookies" hjelper KILROY i vårt konstante arbeid med å utvikle og forbedre våre hjemmesider med bakgrunn i for eksempel hvilke sider som er de mest populære. Når du besøker KILROYs hjemmesider aksepterer du samtidig denne praksisen. Les mer om personvern her.

Tilbake til toppen ⬆

TILLEGGVILKÅR VEDRØRENDE GRUPPEREISER

1. Anvendelsesområde
2. Definisjon av gruppereise
3. Reisens pris og antall deltagere
4. Betaling
5. Betaling av arrangementer
6. Prisendring etter inngått avtale
7. Overdragelse av reisen
7. Avbestilling
7. Endringer i reiseavtalen fra KILROY sin side

1. ANVENDELSESOMRÅDE

Disse tilleggsvilkårene gjelder for gruppereiser og kommer i tillegg til VILKÅR VEDRØRENDE PAKKEREISER

og VILKÅR VEDRØRENDE KJØP AV KUN FLYREISE ELLER ANDRE ENKELTSTÅENDE PRDODUKTER/TJENESTER FORMIDLET AV KILROY.

2. DEFINISJON AV GRUPPEREISE

Disse betingelser gjelder for gruppereiser, som er lagt opp i.h.t en konkret bestilling fra en definert gruppe reisende som opptrer samlet og lar seg representere ved én person med nødvendig fullmakt. All informasjon til denne personen ansees som informasjon til gruppens medlemmer med mindre annet ikke blir spesielt avtalt. Videre for at det skal defineres som en gruppereise skal det være minst 10 personer som reiser samlet på hele reisen (utreise og hjemreise).

3. REISENS PRIS OG ANTALL DELTAKERE

Reisens pris kan etter avtalens inngåelse bli justert dersom det skjer endringer i antall deltakere, transport- og drivstoffkostnader, skatter og avgifter eller ved en devaluering/revaluering av valutaen. Prisen gjelder for det antallet reisende spesifisert i bekreftelsen. Reduksjon av antall reisende kan bety høyere pris for resterende deltakere. Det er viktig at gruppens kontaktperson er oppmerksom på at dersom ingen annen skriftlig beskjed er gitt, kan prisen stige ved reduksjon av deltakere. En gruppereise defineres som min. 10 personer som reiser samlet tur retur. Skulle antallet reisende på noe tidspunkt bli mindre enn 10 deltakere vil reisen måtte

kanselleres og avtalen vil ikke være gyldig. KILROY bærer intet ansvar for eventuelle kostnader dette vil medføre kunden/de reisende.

I et slikt tilfelle må nye reiser eventuelt bestilles opp på individuelle priser på kundens eget ansvar og bekostning. Særavtaler basert på gruppens spesielle behov skal fremgå av den skriftlige avtalen for å være gyldige.

4. BETALING

4.1 Depositum

Avtalen mellom partene anses inngått ved kundens betaling av det avtalefestede depositum, eller ved tidspunkt spesifisert i bekreftelsen dersom andre regler foreligger fra våre leverandører. Depositumet skal innbetales 14 dager etter at bekreftelsen er sendt til gruppens kontaktperson. Depositumet utgjør normalt 1 000,- NOK per deltaker ved bestilling av bare fly eller hotell, og 1 500,- NOK per deltaker ved bestilling av både fly og hotell. Beløpet kan i visse tilfeller avvike fra ovenstående regel, men det vil da være spesifisert i bekreftelsen.

KILROY forbeholder seg retten til å kansellere reisen hvis depositum ikke betales.

4.2 Restbeløp

Restbeløpet/hele reisens pris forfaller senest åtte uker før avreisedato. Er restbeløpet ikke innbetalt på avtalt forfallsdato, har KILROY rett til å annullere avtalen. Forholdet betraktes da som en avbestilling, hvilket medfører at reglene for avbestilling trer i kraft.

4.3 Sluttoppgjør

Skulle det skje endringer etter restbetaling som medfører ekstra kostnader skal restbeløpet være innbetalt før avreise.

5. BETALING AV SPORTS-/TEATER-/ARRANGEMENTS BILLETTER ETC..

Ved avbestilling vil det normalt ikke være refusjon av ovenfor nevnte eller tilsvarende produkter/tjenester. 

Administrasjon, gebyrer til agenter, billettbyrå med videre, vil i noen tilfeller medføre at påtrykt pris på billettene vil være lavere enn den pris gruppen har betalt.

6. PRISENDRING ETTER INNGÅTT AVTALE

KILROY er berettiget til å endre prisen som følge av endringer i:

 • Antall deltakere
 • Skatter og avgifter
 • Transportomkostninger, herunder brennstoffpriser
 • Valutakurser som er anvendt ved beregning av prisen på den gjeldende reisen

Ved pakkereiser kan den avtalte prisen ikke endres de 20 siste dagene før avreise, såfremt definisjonen av en gruppereise oppfylles.

Vi tar forbehold om rute- og tidsendringer som kan oppstå. Dette kan også medføre evt.

Prisendringer etter depositum og før hele reisens pris er betalt.

7. OVERDRAGELSE AV REISEN

Dersom det lar seg gjøre i hht. KILROYs leverandører på den gjeldende reisen, kan enkeltpersoner inntil 4 uker før avreise overdra reisen til en annen. Den annen må som krav oppfylle alle betingelser til reisen, herunder pass, visa, og vaksinasjonsbestemmelser. Overdragelsen er forbundet med et servicegebyr på minimum kr. 750,- til KILROY i tillegg til de eventuelle kostnader som oppkreves av leverandøren(e)

KILROY har rett til å nekte overdragelse av reisen, såfremt dette pga. benyttede flyselskap, annen leverandør og/eller myndighetenes bestemmelser ikke er mulig.

8. AVBESTILLING

Som nevnt under punkt 3 er prisen avhengig av deltakerantallet. Ved avbestilling av enkeltpersoner kan den resterende delen av gruppen risikere å få en høyere pris enn opplyst i bekreftelsen.

Under avbestilling og endring inngår:

 • Avbestilling av hele reisen
 • Frafall av reisedeltakere
 • Endring av reiserute, reisemål eller avreisedato

Nedenfor følger våre generelle regler ved endring og avbestilling:

 • Ved avbestilling fram til 2 mnd. før avreise belastes innbetalt depositum
 • Ved avbestilling eller endring fra 2 mnd. før avreise, frem til 1 mnd. før avreise, belastes 50% av den totale reisen
 • Ved avbestilling 30 dager eller mindre før avreise, belastes hele reisens pris, ingen refusjon

Da vi benytter oss av rutefly, vil våre avbestillingsregler i enkelte tilfeller avvike fra de overnevnte betingelser. Gjeldende refusjonsregler vil bli opplyst ved bekreftelse av reisen.

9. ENDRINGER I REISEAVTALEN FRA KILROY SIN SIDE FØR AVREISE

Skulle KILROY se seg nødt til å foreta endringer i reiseavtalen, før avreise, vil gruppen få beskjed så snart som mulig.

KILROY har rett til å avlyse reisen i følgende tilfeller:

 • når antall deltakere blir mindre enn minimumskrav for gruppereisen
 • når avlysning eller endring skyldes uforutsigbare omstendigheter utenfor KILROYs, eller leverandørenes/ samarbeidspartneres kontroll
 • når avlysning eller endring skyldes force majeure. Slike omstendigheter kan være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofe, farlige smittsomme sykdommer eller andre lignende hendelser.

Tilbake til toppen ⬆

Kilroy.OutdatedBrowserBox.Text Kilroy.OutdatedBrowserBox.LinkText

Oops - Siden du prøver å nå er ikke tilgjengelig eller har blitt flyttet. Vi håper du finner det du leter etter her i stedet...