{{ section.name }} Support

Vi fant {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} og {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} for '{{ searchTerm }}'

0 Results found

{{ section.name }} Support
Søk etter destinasjoner, aktiviteter, opplevelsesreiser, reiseforslag, etc...

Vi fant {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} og {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} for '{{ searchTerm }}'

0 Results found

Finner du fortsatt ikke det du leter etter?

Ta kontakt med oss, så får du hjelp av en av våre reisespesialister.

Vilkår ved endringer og avbestillinger av turer og aktiviteter bestilt online

Vi beklager dersom våre regler og vilkår virker lange og vanskelige å forstå. 
Men dette er viktig informasjon som vi er pålagt å gi deg i forbindelse med ditt billettkjøp. 

For å gjøre det mer oversiktlig for deg har vi derfor pekt ut noen hovedpunkter som du bør være klar over: 

  • Det er ditt ansvar å sørge for at informasjonen du har oppgitt i forbindelse med bestillingen er korrekt.
  • Det er ditt ansvar å sørge for at du har alle nødvendige visum (inkludert transittvisum) og innreisetillatelser på plass før avreise.
  • Dersom flyselskapet tillater at billetten blir endret eller refundert vil det alltid være kostnader forbundet med dette.
  • KILROY fungerer som agent for flyselskapene. Det er de som leverer transporten og det er derfor de som definerer reglene for billettene. 

Generelle betingelser ved online kjøp

1. Avtalen

a) Ved å velge "Kjøp billetter", aksepterer kunden kjøpet av den (eller de) listede flybilletten(e). Avtalen er bindende for begge parter umiddelbart når KILROY har mottatt bekreftelsen, samt etter at billetten er betalt og utstedt. KILROY tar forbehold om prisøkninger hos flyselskapene fra bestillingen er mottatt til utstedelse.

b) KILROY er avhengig av korrekte opplysninger gitt fra de ulike flyselskaper. KILROY forbeholder seg retten til å heve kjøpet ved å refundere hele det innbetalte beløp dersom billetten(e) av tekniske årsaker ikke kan utstedes.

c) KILROY sjekker alle betalinger gjort med bank- og kredittkort for kortsvindel. Ved mistanke om kortsvindel/ kortmisbruk forbeholder KILROY seg retten til å annulere bestillingen og tilbakeføre hele betalingsbeløpet til det kortet betalingen ble trukket fra.

2. Agentforbehold

a) KILROY opptrer som agent for flyselskapene. Dette betyr at det er flyselskapet du reiser med som alene står ansvarlig for korrekt gjennomføring av transportavtalen. De ulike flyselskapenes transportbetingelser, samt ansvarsbegrensninger er derfor gjeldende.

b) Ved kjøp av flybilletter alene står KILROY uten ansvar dersom flyselskapene endrer reisetidspunkter, -rute eller kansellerer flyavgang(er). Slike situasjoner vil være en sak mellom den reisende og flyselskapet.

3. Reisedokumenter og Reiserute

a) Rett etter din bestilling vil du motta en bekreftelsesmail fra KILROY som forklarer hvordan du kan logge inn på bestillingen og se oppdatert informasjon om flyreisen, samt finne din elektroniske billett (E-ticket).

Merk at det kan gå opptil 24 timer fra bestillingen skjer til din elektroniske billett er tilgjengelig.

Bestillingsbekreftelsen som vises etter avsluttet bestilling er ikke et gyldig reisedokument

b) Merk at tidspunktene oppgitt i reisedokumentene alltid er lokale tider. Det kan videre oppstå tekniske stopp/mellomlandinger underveis på reisen som ikke nødvendigvis fremkommer i reisedokumentene.

c) Innsjekking, setereservasjon, registrering av bonuskort, samt forespørsler om bagasje og spesialbagasje bes rettes til flyselskapene direkte. Vi henviser til flyselskapenes hjemmesider for informasjon.

4. Kombinasjon av flere flyselskaper

a) Vi gjør oppmerksom på at transportytelsen (flyreisene) kan bestå av flere, ikke-sammenhengende billetter. Dette medfører at KILROY ikke står som ansvarlig for eventuelle forsinkelser som påvirker videre transport ved benyttelse av kjøpte ikke-sammenhengende billetter. Det samme gjelder også de ulike regler for tillatt bagasjevekt for de enkelte flystrekninger.

b) Flyselskapene benytter seg ofte av codeshare-avtaler, noe som vil si at flyvningen utføres av et annet flyselskap enn det som flynummeret og logoen antyder ved søk og reservasjon. Det er transportregler og videre bagasjeregler til det flyselskapet som utfører flyvningen som til enhver tid gjelder. Indikasjon på, men ikke nødvendigvis korrekt informasjon om hvilket selskap som utfører flyvningen finner du under overskriften "Opereres av". Merk at det til enhver tid er flyselskapets rett å endre selskap som opererer de reserverte strekningene.

5. Skatter og avgifter

a) Normalt inngår skatter og avgifter i billettprisen. Det er imidlertid enkelte flyplassavgifter eller andre tilsvarende skatter som må betales kontakt ved avreise fra destinasjonen. Disse kan ikke betales ved bestilling. KILROY bestreber å oppgi informasjon om slike skatter i sine reisedokumenter, men vær oppmerksom på at enkelte destinasjoners reisebestemmelser kan endres med kort varsel uten at KILROY blir informert i tide om disse.

b) Vær oppmerksom på at noen flyselskaper kan komme til å kreve et gebyr for innsjekket bagasje. Detaljert informasjon rundt dette vil ikke nødvendigvis fremkomme under billettregler når billetten bestilles. Gebyrer kan variere, avhengig av hva slags billett det er, destinasjon eller antall kolli. For mer informasjon kan du sjekke hjemmesiden til flyselskapet.

6. Rebekreftelse og innsjekk

a) Du trenger ikke lenger å si i fra en ekstra gang at du skal reise, så lenge du har billetten din. MEN: Isteden bør du sjekke reiseruten din for eventuelle endringer fordi flyselskaper ofte endrer avgang- og ankomsttider. Du finner billetten (e-ticket) ved å logge deg på TripCase.

b) Informasjon som blir gitt på forhånd vedrørende flyavgangenes terminal og utgang etc. er kun veiledende da det kan oppstå forhold som gjør det nødvendig for flyselskapene i etterkant å endre disse. Følg med på informasjonstavlene som henger i avgangshallen når du ankommer flyplassen. Ved reiser utenfor Europa kreves det ofte at man er på flyplassen for innsjekking senest to timer før avgang. Generelt oppfordrer KILROY alle sine kunder å være ute i god tid på flyplassen da det ofte er lange køer både ved innsjekking og sikkerhetskontrollen.

7. Billettype "KILROY ticket"

a) Denne billettypen er markert med gul farge og er kun gyldig for ungdom og fulltidsstudenter under en bestemt alder. Ved avreisetidspunktet skal man ikke være eldre enn den angitte alder.

b) Med en "KILROY ticket" kan man innenfor billettens gyldighet endre dato mot et endringsgebyr, med forbehold om ledighet i gjeldende prisklasse. Disse billettene er også normalt sett refunderingsbare mot et gebyr. Merk at avbestilling må skje hos KILROY senest 24 timer før første avreise.

c) For å reise med en "KILROY ticket", er det et krav fra flyselskapene at den reisende er i besittelse av et gyldig IYTC ungdomsbevis (International Youth Identity Card) eller et gyldig ISIC studentbevis (International Student Identity Card) på hele reisen. Dersom den reisende ved bestilling har et slikt bevis, skal kortets nummer legges inn i bestillingen. Dersom den reisende ikke har beviset skal et nytt bevis bestilles samtidig med flybestillingen. Ved bestilling av en "KILROY ticket" bekrefter kunden samtidig at de nevnte krav er oppfylt.

8. Billettype "Standard"

a) Standard billetter vises med en sort "bjelke" og er normalt sett restriktive billetter med hensyn til endringer og avbestilling. Billettreglene fastsettes av flyselskapene selv og det vil alltid komme et KILROY-gebyr i tillegg i de tilfeller hvor endring og/eller refusjon er mulig.

b) Enkelte flyselskaper tillater ikke personer under 18 år å reise alene. Vi oppfordrer derfor å sjekke reglene til flyselskapet før du bestiller. KILROY fraskriver seg alt ansvar dersom personer under 18 år blir nektet adgang ved ombordstigning på grunn av gjeldende regler hos de respektive flyselskapene.

9. Endring- og avbestillingsgebyr

a) Etter mottatt bestillingsbekreftelse per e-post, tilkommer det gebyr på alle eventuelle endringer og/eller avbestillinger avhengig av billettype og regler. Eventuelle endringer gjøres her på Endre billett

b) Selv om endring og/eller refusjon av flybilletten er mulig, så vil som oftest flyselskapet belaste et gebyr som den reisende må betale. I tillegg til dette gebyret vil KILROY ta følgende gebyrer:
- Datoendring: 750 NOK
- Kansellering av KILROY billett: 1050 NOK
- Refusjon av flyskatter: 300 NOK

Ved kansellering av Standard billett taper kunden 50-100 % av billettens verdi.

c) Endring av den reisendes navn eller overdragelse av billetten til en annen person er ikke tillatt i henhold til flyselskapenes og KILROYs regler.

d) Dersom du kjøper en KILROY avbestillingsbeskyttelse gjelder egne regler for avbestilling og refusjon i forbindelse med sykdom før avreise. Informasjon om dette oppgis ved bestilling.

e) Hvis du allerede har brukt deler av flybilletten din vil det vanligvis ikke være noen mulighet for refusjon på resten av billetten.

10. Uteblivelse, ubenyttede tjenester etc. 

a) Dersom den reisende uteblir eller på annen måte unnlater å benytte seg av de tjenester (flybilletter) som er bestilt, kan det ikke kreves godtgjørelse for de ubenyttede tjenester. Det samme gjelder dersom den reisende ikke kan gjennomføre sin reise på grunn av manglende reisedokumenter, pass, visum, vaksiner eller annet.

b) Ved kjøp av en flybillett eller reise med mer enn én strekning, skal alle de foregående strekninger benyttes for at flybillettens eller reisens siste strekning skal være gyldig. Flyselskapene forbeholder seg retten til å stryke videre strekninger i din billett dersom du som reisende ikke møter opp til én eller flere strekninger i den utstedte billett.

11. Kundens plikter

a) Kunden er selv ansvarlig for at passasjer- og betalingsinformasjon er korrekt fylt ut ved bestilling og at navn og fødselsdato stemmer overens med det som står i den reisendes pass. Feil i opplysningene kan medføre nekt av innsjekking og/eller ombordstigning på flyet. KILROY påtar seg intet ansvar for følgene av feil oppgitte opplysninger av denne typen.

b) Både reisedokumenter, samt informasjon om eventuelle endringer eller avbestillinger sendes til den angitte e-postadresse ved bestilling. Det er derfor viktig at e-postadressen er korrekt angitt. Dersom kunden ikke mottar sin bekreftelse på bestilling innen 24 timer, bes man kontakte KILROY.

c) Kunden er forpliktet til å sørge for at pass, samt nødvendige visum, forsikringer, vaksiner og evt. andre innreisebestemmelser imøteses i forkant av reisen. Ved reiser utenfor Europa skal man vanligvis ha gyldig pass som utløper tidligst seks måneder etter hjem- eller videre reise, samt kunne dokumentere sin hjem- eller videre reise (reisedokument) Det er den reisendes ansvar å sette seg inn i de innreisebestemmelser som gjelder for de destinasjoner man skal besøke. Merk at dette også kan gjelde ved eventuelle mellomlandinger (transitt). 
Det er påkrevd at alle internasjonale reisende til USA som faller under kategorien Visa Waiver Program å søke om ESTA (Electronic System for Travel Authorization). ESTA er obligatorisk reisebekreftelse for alle som flyr til eller via USA. Dette betyr at selv om du kun har transfer i USA, må du søke om ESTA på forhånd. Et skjema fylles inn senest 72 timer før avreise på esta.cbp.dhs.gov.

d) Eventuelle feil, mangler eller reklamasjoner underveis skal fremsettes til flyselskapet innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget slik at denne kan avhjelpes/reduseres så raskt som mulig. Dersom feilen ikke kan rettes med det samme bør du sikre deg bevis på dette dersom du senere ønsker å søke om eventuell erstatning ovenfor flyselskapet. Manglende reklamasjon på stedet vil normalt medføre tap av retten til et senere erstatningskrav.

12. Brukeropplysninger (privacy policy) 

a) KILROY samler informasjon om alle besøkende på våre hjemmesider. Disse opplysningene benyttes utelukkende til interne formål og vil ikke bli delt, distribuert eller solgt. Vi samler den nevnte informasjon ved hjelp av "cookie". En "cookie" er en liten tekstfil som plasseres på din datamaskin, når du besøker en hjemmeside. Den inneholder ingen personlige opplysninger og informasjonen vi mottar er 100% anonym. "Cookies" hjelper KILROY i vårt konstante arbeid med å utvikle og forbedre våre hjemmesider med bakgrunn i for eksempel hvilke sider som er de mest populære. Når du besøker KILROYs hjemmesider aksepterer du samtidig denne praksisen.

13. Juridisk informasjon

a) Det tas forbehold om trykkfeil, tekniske feil og endringer i priser utenfor KILROYs kontroll. Ethvert krav mot KILROY Norway AS skal avgjøres innenfor det norske rettssystem. Klager eller søksmål som ikke kan avgjøres av Flyklagenemnda eller Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser skal avgjøres av forliksrådet.

b) Virksomhetens navn: KILROY Norway AS
Organisasjonsnummer: 940073251
IATA nummer: 60 20 19 82
KILROY Norway AS er medlem i Reisegarantifondet (RGF) og Den Norske Reisebransjeforening (NRF)

Kilroy.OutdatedBrowserBox.Text Kilroy.OutdatedBrowserBox.LinkText

Oops - Siden du prøver å nå er ikke tilgjengelig eller har blitt flyttet. Vi håper du finner det du leter etter her i stedet...