Årsrapporter

Detaljert finansiell informasjon om KILROY konsernet finner du i årsrapportene. Følgende rapporter er tilgjengelige for download:

  

2016

2016
Annual Report 2016.
Download (pdf, 7.2 mb)

2015

2015
Annual Report 2015
Download (pdf, 6.6 mb)

2014

2014
Annual Report 2014
Download (pdf, 4.4 mb)

2013

2013
Annual Report 2013
Download (pdf, 1.9 mb)

2012

2012
Annual Report 2012
Download (pdf, 1.8 mb)

2011

2011
Annual Report 2011
Download (pdf, 1.8 mb)

2010

2010
Annual Report 2010
Download (pdf, 1.6 mb)

2009

2009
Annual Report 2009
Download (pdf, 1.5 mb)

2008

2008
Annual Report 2008
Download (pdf, 0.9 mb)

2007

2007
Annual Report 2007
Download (pdf, 1.5 mb)

2006

2006
Annual Report 2006
Download (pdf, 4.0 mb)

2005

2005
Annual Report 2005
Download (pdf, 4.0 mb)

2004

2004
Annual Report 2004
Download (pdf, 1.6 mb)