{{ section.name }} Support

Vi fant {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} og {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} for '{{ searchTerm }}'

0 Results found

{{ section.name }} Support
Søk etter destinasjoner, aktiviteter, opplevelsesreiser, reiseforslag, etc...

Vi fant {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} og {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} for '{{ searchTerm }}'

0 Results found

Finner du fortsatt ikke det du leter etter?

Ta kontakt med oss, så får du hjelp av en av våre reisespesialister.

Ta et dypdykk i vårt samarbeid med MyClimate

godt samarbeid mellom jente og gutt

FAQ om myclimate

Lurer du på hvem myclimate er? Her finner du svarene på de mest stilte spørsmålene. Finner du ikke det du leter etter, sjekk ut MyClimates hjemmeside og les mer om arbeidet deres.

Hva er egentlig kompensering? 

I utgangspunktet betyr kompensering at utslipp produsert på et sted reduseres på et annet. For utslipp som ikke kan unngås eller ennå ikke er redusert, kan kundene på frivillig basis ta på seg ansvaret og beregne utslippene og betale en pris for utslippene.

MyClimate tilbyr muligheten til å betale for utslippet til høykvalitets karbonutviklingsprosjekter. Lokalsamfunnene drar fordeler av disse prosjektene og ny teknologi. 

Tilbake til toppen

Hvilken forskjell utgjør klimakompenseringen med MyClimate / KILROY?

Kunder som reiser med KILROY og velger klimakompensasjon, støtter et av våre prosjekter på henholdsvis Madagaskar og i Nicaragua. Begge prosjektene bidrar til å redusere CO2-utslipp, motvirke avskoging og bidrar til FNs bærekraftige utviklingsmål (SDG).

Prosjektene som drives av MyClimate reduserer utslippene ved å erstatte ikke-fornybare energikilder med fornybar energi, noe som fremmer energieffektive teknologi som sparer CO2 gjennom gjenoppretting av økosystem.

Disse prosjektene er av høy kvalitet i forhold til klimakompensasjon og bidrar også til sosial, økologisk og økonomisk utvikling i sine respektive regioner, og bidrar derfor til FNs bærekraftige utviklingsmål (SDG).

Les mer om våre prosjekter på Madagaskar og i Nicuaragua.

Tilbake til toppen

Hva kan/kan den ikke løse?

Klimakompenseringen er en brobyggende teknologi som "gir oss tid", frem til vi har klart å gjøre både økonomien og samfunnet vårt CO2-nøytralt.

Å kompensere for CO2-utslipp er et velprøvd, målbart og kraftig verktøy. Det er selvfølgelig ikke den perfekte løsningen i kampen mot klimaendringer, men i kombinasjon med dens målbare natur og effektive tiltak for CO2-utslipp er det i dag et av de mest fornuftige verktøyene.

Forskning viser tydelig at mengden CO2-utslipp må begrenses for at vi skal oppfylle Paris-avtalens klimamål, der et av de viktigste punktene er at den globale temperaturøkningen må holdes på maks 1,5 ° C. Det spiller ingen rolle hvor utslippene kommer fra, det er den totale balansen som teller. Derfor er denne motregningen intet mindre enn et enkelt prinsipp om at "den som forurenser betaler", noe som betyr at bidraget til utjevningen nøytraliserer utslippet.

Tilabake til toppen

Hvem jobber KILROY med for å klimakompensere? 

KILROY jobber med MyClimate, et sveitsisk NGO selskap som også er i spissen når det kommer til klimaregnskap og utvikling av klimakompenseringsprosjekter. 

MyClimate er en partner som jobber for effektiv beskyttelse av klimaet - globalt og lokalt. Sammen med partnerene i bransjen og individuelle partnere vil MyClimate skape en bedre fremtid for kommende generasjoner gjennom rådgivende tjenester og utdanningsprogram i tillegg til sine egne prosjekter. Dette gjøres på en markedsorientert og kundefokusert måte, som en frivillig organisasjon. 

Dette internasjonale initiativet med sveitsiske røtter er en verdensleder innen frivillige karbondioksidkompenseringstiltak. Kundene inkluderer store, mellomstore og små selskaper, offentlige administrasjoner, ideelle organisasjoner, arrangementarrangører og privatpersoner. Via sine partnerorganisasjoner er MyClimate representert i land som Tyskland, Østerrike, Sverige og Norge og betjener kunder over hele verden.

Bare prosjekter som oppfyller høye og globalt anerkjente standarder, kan være suksessfulle i å beskytte klimaet. MyClimate benytter seg av de strengeste, mest uavhengige kvalitetsstandardene når de velger og strukturerer sine egne karbonkompenseringsprosjekter.

Stiftelsen samarbeider tett med erfarne partnere i de respektive land for å gjennomføre karbonutviklingsprosjekter. Disse lokale samarbeidspartnerne sørger for at prosjektene blir realisert og gjennført profesjonelt, og de gjennomgår også regelmessig prosjektenes innvirkning på miljø og klima.

Karbonkompenserings-prosjekter overvåkes nøye og gjennomgår en årlig gjennomgang av uavhengige tredjepartsrevisorer og respektive standardorgan før utstedelse av karbonkreditt.

 

Tilbake til toppen

Hvordan skiller MyClimate seg fra andre klimakompenserings organisasjoner? 

MyClimate er en av forløperne innen frivillig karbonutregning og en pålitelig samarbeidspartner for bedriftskunder, så vel som for institusjoner som FNs Gold Standard, tdet yske miljøbyrå (UBA) og det sveitsiske føderale kontoret for miljø.

Stiftelsen har en merittliste av mer enn 17 års erfaring og med en portefølje på mer enn 100 prosjekter over hele verden i over 30 land og har ikke lov til å tjene penger. Målet er ganske enkelt å muliggjøre mest mulig klimabeskyttelse på globalt og lokalt nivå.

Selv om stiftelsens røtter er i utslipp av karbon, tilbyr stiftelsen også programmer og produkter som tar sikte på å unngå CO₂-utslipp helt eller redusere de eksisterende CO₂-fotavtrykkene. MyClimate ser på karbonutregning som en brobyggingsteknologi og som et velprøvd verktøy for klimabeskyttelse.  

Alle prestasjonene i stiftelsens prosjekter, de årlige økonomiske tallene og kontantstrømmen er publisert på www.MyClimate.org og blir kontinuerlig vurdert av flere uavhengige organisasjoner som KPMG, SGS og "Eidgenössische Stiftungsaufsicht" (sveitsiske stiftelses kontrollerende myndigheter )..

Tilbake til toppen

Hvorfor er denne klimakompensasjonsmodellen dyrere enn ganske mange andre kompensasjonsløsninger tilgjengelig?

MyClimate / KILROY-kompensasjonsmodellen har satt fokus på å støtte to samfunnsbaserte prosjekter av høy kvalitet som ikke bare sparer CO₂-utslipp, men også når ut til tusenvis av mottakere og som effektivt bidrar til FNs bærekraftsmål (SDG: Sustainable Development-goals).

Prisen på en karbonkompenseringsmodell avhenger av størrelsen på prosjektet, teknologien som brukes og landet der prosjektet gjennomføres. Derfor har såkalte samfunnsbaserte prosjekter som oppfyller kravene, en høyere pris enn store prosjekter med mindre overvåking og færre medfordeler.

MyClimate fokuserer på høykvalitets karbonutviklingsprosjekter med et målbart og virkningsfullt bidrag til FNs bærekraftige utviklingsmål (SDGs). I stedet for å investere i storskala, industrielle prosjekter som vindparker, støtter stiftelsen samfunnsbaserte prosjekter som bringer bærekraftig teknologi til familier og samfunn i avsidesliggende områder. Disse prosjektene sparer målbart CO₂-utslipp, samtidig som de skaper arbeidsmuligheter, reduserer konflikter mellom mennesker og dyr, beskytter naturlige leveområder eller muliggjør utdanning for barn. 

Motregningsmekanismen gjør det mulig for MyClimate å finansiere merkostnadene (uunngåelig) som følge av bruk av fornybare energikilder i stedet for fossilt brensel. Det ville være umulig å realisere prosjekter effektivt uten å dekke disse merkostnadene. 

Tilbake til toppen

Hvorfor har MyClimate kompensasjonsmodeller som er billigere (f.eks. Lufthansa) enn MyClimate / KILROY kompensasjonsmodellen?

MyClimate / KILROY-modellen beregner hele innvirkningen på klimaet i reiseaktiviteten, mens andre modeller kun fokuserer på CO₂-utslipp.

Noen MyClimate partnere som Lufthansa har bestemt seg for å beregne de direkte CO₂-relaterte utslippene så lenge det ikke er 100% klarhet i omfanget av tilleggseffekter som bidrar til global oppvarming. Følgelig tilbyr disse flyselskapene sine kunder en "CO₂-nøytral" flyvning gjennom kompensering, men ikke en "klimanøytral flyvning" av MyClimate. Denne beregningen gir et lavere utslippsresultat og derfor et billigere motregningsbidrag.

Statistikk har vist at de aller fleste velger å utligne den fulle klimakonsekvensen av sine flyreiser, og derfor gjør det direkte med MyClimate eller med partnere som oss selv, som faktisk tilbyr en “klimanøytral” tjeneste via MyClimate, og ikke bare en CO₂-nøytral tjeneste.

MyClimate mener at man for hver aktivitet eller produkt må beregne full innvirkning på klimaet vårt. Når det gjelder flyvning, bidrar CO₂-utslippene fra produksjonen, transporten og til slutt forbrenningen av parafin i stor skala til påvirkningen på klimaet. Men også nitrogenforbindelser og aerosoler må inkluderes og matematisk omdannes til CO₂-ekvivalenter, hvis folk ønsker å balansere sin individuelle påvirkning på klimaet fullt ut.

Til tross for at det er en vitenskapelig enighet om dette ekstra bidraget, er det ikke enighet i omfanget før nå. For beregning av fly CO₂-utslipp, benytter MyClimate en utregning av ikke-CO2 klimagasser med en faktor "2", vitenskapelig støttet av nyere studier (Jungbluth & Meili) og anbefalinger for beregning av det globale oppvarmingspotensialet i luftfarten inkludert the radiative forcing index , ESU-tjenester, Schaffhausen, november 2018).

Tilbake til toppen

Hvordan utregner MyClimate kompensasjonen? 

MyClimate beregner tar i betraktning den fulle innvirkningen på klimaet i reiseaktiviteten når de beregner kompensasjonen.

MyClimates flykalkulator bestemmer mengden CO2-utslipp som et fly avgir per passasjer for en gitt flyavstand. Nitrogenforbindelser og aerosoler er også inkludert og omdannet til CO2-ekvivalenter.

Beregningen er basert på gjennomsnittlig forbruksdata for typiske kortdistanse- og langdistansefly. Beregningen tar også hensyn til om du flyr økonomi, bedrift eller førsteklasse. 

Her finner du flere detaljer om utregningen

Tilbake til toppen

Hva går midlene til? 

Bidragene går til et dedikert MyClimate / KILROY-fond hvor utgiftene er øremerket til de to utvalgte prosjektene. Nedenfor kan du lese detaljerte beskrivelser for hvordan de blir satt i verk.

MyClimate garanterer sine kunder at oppnådde utslippsreduksjoner (= klimadonasjoner) gjennom energiprosjekter vil bli realisert etter senest to år i klimabeskyttelsesprosjekter og vil bli trukket tilbake etter maksimalt tre år. Karbonlagring i skog skjer innen 10 til 30 år, avhengig av prosjektregion og treslag. Det er omfattende, spesielle mekanismer på plass for å overvåke reduksjonene i skogbruket.

CO₂-motregning har bare innvirkning når motregning av betalinger faktisk rettes direkte til prosjekt for utligning av karbon. MyClimate støtter karbonutviklingsprosjekter på tjenestespesifikk basis. Bare utslippsreduksjoner som faktisk er realisert og kan påvises over en lengre kontraktsperiode på 7 til 14 år, er regnskapsført i energiprosjekter.

Motregning utbetales normalt til støttede prosjekter når reduksjoner er realisert. Det faktiske bidragsbeløpet avhenger av volumet av sparede klimapåvirkninger. Skogbruksprosjekter er litt forskjellige fordi deres tidslinjer naturlig strekker seg over et lengre spenn på 30 til 50 år. 

Tilbake til toppen

Hvor mye av midlene går til administrative kostnader? 

Mindre enn 20%. 

Som et non-profit stiftelse, garanterer MyClimate at minst 80 prosent av motregningsbetalingene blir brukt direkte i karbonutviklingsprosjekter. Stiftelsen trenger det gjenværende beløpet (maksimalt 20 prosent) for å dekke administrasjon og interne kostnader. Gjennomsnittlig prosentandel av organisasjonen i MyClimate de siste 17 årene er 18%.

Tilbake til toppen  

Hvordan sikrer MyClimate at "karbon kreditter" ikke selges på nytt?

MyClimate og standardene som stiftelsen arbeider etter har satt forskjellige tiltak på plass som garanterer at en karbonkreditt (en sertifisert CO₂-reduksjon) bare telles og selges en gang.

På både standarder og på MyClimate-nivå er det tiltak for å sikre at en karbonkreditt bare telles og selges en gang.

Gullstandarden f.eks. sikrer gjennom sine krav at utslippsreduksjoner som oppnås f.eks. gjennom det effektive solcelledrevne kokeapparatprosjektet på Madagaskar blir bare spilt inn av ett prosjekt. Dette oppnås ved tydelig merking og nummerering av prosjektovnene og ved en omfattende salgsdatabase. Dobbelttelling av prosjektovner blir grundig kontrollert under verifisering av en tredjepartsrevisor og under gjennomgang av resultatene av Gold Standard.

Videre utsteder Gold Standard for hver utslippsreduksjon en karbonkreditt merke med et unikt serienummer og er oppført i Gold Standard-registeret. Når en karbonkreditt er brukt til å motregne, blir den trukket tilbake i Gold Standard Registry. Denne handlingen kan ikke angres. Dermed garanterer Gold Standard at en karbonkreditt bare blir utstedt og pensjonert en gang.

MyClimate har også utviklet et eget register for å administrere den store porteføljen av karbonutviklingsprosjekter og salg av motregningstjenester til kunder. Dette registeret blir overvåket av en tredjepartsrevisor (SGS) på årlig basis for å garantere at antall karbonkreditter som er solgt til kunder og antall karbonkreditter som er reservert eller pensjonert, er riktige. MyClimate administrerer karbonkreditt på vegne av sine klienter og trekker karbonkreditt i både MyClimate og Gold Standard / VCS-registrene. Dette sikrer at utstedte karbonkreditter bare selges en gang.

For hver KILROY-kunde som velger å utligne, vil mengden CO₂- og CO₂-sertifikater offisielt tas ut av disse begge registerplattformene. Derfor er det ikke mulig å selge ett utlignet tonn to ganger eller mer.

Tilbake til toppen

Hvorfor er de to utvalgte prosjektene i Myanmar og i Nicaragua anbefalt? 

Begge prosjektene har stor innvirkning og takler enorme miljø- og sosiale problemer.

De to prosjektene oppfyller forskjellige mål i forhold til FNs bærekraftsmål (SDG-er), men er det mulig å definere hvilke mål som er oppfylt? Det er det. MyClimate beregner og overvåker SDG-effektene av hvert av våre prosjekter på en årlig basis. Vi vil også beregne hvor mye motregningen av KILROYs kunder spesifikt vil bidra til de valgte SDG-ene.

Madagaskar-prosjektet
Utbredelsen av effektive solcellekomfyrer er et virkemiddel for å bekjempe den hurtig fremrykkende avskogingen på Madagaskar og for å redusere CO₂-utslipp fra bruk av ikke-fornybar biomasse. Øya har mistet mellom 40-50% av sin naturskogressurs siden 1950.

De klimavennlige komfyrene sparer opptil 50% av kull- eller vedforbruket, noe som resulterer i verdifulle økonomiske besparelser for husholdningens budsjett eller tidsbesparelser gjennom en mindre hyppig innsamling av ved. Spesielt kvinner og barn drar fordel av solcellekomfyrene med null utslipp eller renere forbrenning av effektive komfyrer på grunn av mindre eksponering for røyk under matlagingen. I tillegg finansierer den lokale prosjektpartneren ADES ett tre for nyplanting hver gang en komfyr selges [KL2].

Madagaskar-prosjektet har så langt bidratt til følgende SDG-er:

 • SDG 1: Over 1,2 million people benefit, amongst other things, from lower fuel expenses (24 EUR saved per household per year).         
 • SDG 3: Mainly women and children benefit from better air quality. 
 • SDG 4: During 712 school visits almost 80,000 pupils and around 3,500 teachers have been sensitized for climate protection and clean cooking. 
 • SDG 5: Especially women and girls have to spend less time collecting firewood and maintaining the cooking fire. 
 • SDG 7: 212.220 solar and efficient cookstoves have been produced and sold.                          
 • SDG 8: 138 permanent employees and various work experience offers. Another 143 jobs with local suppliers and around 100 independent stoves retailers. 
 • SDG 12: 9 different stove models are being locally produced with local material in 8 centers.                        
 • SDG 13: Each stove saves around 1.7 t CO₂ per year and 2.3 t wood or 0.7 t charcoal.                         
 • SDG 15: 1.7 million t wood saved so far, equaling 8,810 ha of forest area saved. 

Myanmar prosjektet
Sunne mangrove-økosystemer spiller en nøkkelrolle i å beskytte kystsamfunnene mot ekstreme værhendelser som sykloner, øke sjømatbestanden og bidra til å minske karbonutslipp. Uten et inngrep anslås mangrover å forsvinne fullstendig, noe som vil øke sårbarheten til Myanmars befolkning for naturkatastrofer og vil ha negative innvirkninger på den lokale økonomien. Derfor involverer ikke prosjektet bare karbon. Prosjektet bevarer biologisk mangfold og etablerer den første mangrove-genbanken i Myanmar med 64 arter. Arter som den utrydningstruede sjøkuen "dugong" eller havskilpadder bli beskyttet og de ville elefantenes naturlige leveområde blir gjenopprettet. 

I tillegg, så minskes risikoen for naturkatastrofer ved å beskytte lokalsamfunnet mot sykloner og tsunamier. 

Til slutt, vil fattigdom bli redusert ved å skape innteksgenerende aktiviteter. Noen av de som vil dra nytte av dette er blant annet småskala fiskere, som vil få en økt sjømatbestand, som igjen vil sikre den opprinnelige inntektskilden. I tillegg, vil utdanning forbedres ved at skoler mottar solcellepaneler, datamaskiner og opplæring. Lokale kvinner styrkes ved opplæring i naturlig farging av tekstiler, skreddersøm og støtte til å starte egne musling-farmer. Videre, så gir prosjektet stipend til høyere utdanning for jenter fra fattige familier.

Myanmar mangrove gjenopprettings prosjektet bidrar til 14 SDG-er:

 • SDG 1: Increased well-being for 4,600 local people with low incomes. 
 • SDG 2: Food security is supported by protecting the habitat of edible seafood. 
 • SDG 3: Retaining nutrients on land increases water quality. 
 • SDG 5: Training and jobs to over 100 planters, of which over 70 percent are women. Scholarships to girls from poor families. 
 • SDG 6: Freshwater supplies for the dry season are secured. 
 • SDG 7: Solar panels for schools and solar lamps for home study. 
 • SDG 8: Project workers are paid above-average wages. 
 • SDG 9: The construction of community floodwalls is supported. 
 • SDG 10: The project target group are vulnerable coastal communities. 
 • SDG 12: 80 fishermen and local consumers benefit from increased seafood resources.
 • SDG 13: Stabilized coast reduces the risk of natural hazards such as cyclones. 
 • SDG 14: Protection of endangered species such as sea turtles and dugongs. 
 • SDG 15: Three million trees planted (until 2018). 
 • SDG 17: Collaboration with two local universities ensures high scientific guidance.

Nicaragua-prosjektet
Prosjektet i Nicaragua tar for seg årsakene til avskoging, sikrer direkte og kontinuerlig samfunnsengasjement og teknisk opplæring, og gir økonomiske fordeler for deltakerne gjennom hele prosjektet. Dette skjer gjennom betalinger for økosystemtjenester (PES) og inntekter fra tømmer og bærekraftige skogprodukter. Som et resultat vil denne mangefasetterte tilnærmingen redusere skogforringelse ved å lette presset på den omkringliggende naturskogen, samtidig som kvantifiserbare CO2-volumer fra atmosfæren vil bindes og forbedre de miljømessige og sosioøkonomiske forholdene til familier lokalisert i San-samfunnet. Juan de Limay.

Nicaraguas skogplantingsprosjekt bidrar til 14 SDG:

 • SDG 1: Payments being made to communities across 1,357 farming families where people are living on less than $2/day.
 • SDG 4: Conducted over 30,000 capacity building workshops providing education & training to smallholder farmers.
 • SDG 5: Women make up 45% of the professional team, many of whom hold leadershop positions.
 • SDG 7: Natural wood fallen from forest provide renewable source of energy for cooking.
 • SDG 8: Additional income is created thorugh selling firewood and high value woodcrafts from the smallholder forests.
 • SDG 10: 2,900 seasonal jobs per year, 80% of them are landless farmers.
 • SDG 11: 292 rural communities engaged in the project.
 • SDG 12: Farmers are not only sequestering CO2 and regenerating ecosystems but adapting the microclimate and reducing on farm temperatures to protect their yields.
 • SDG 13: 1,518,386 t CO2 being stored.
 • SDG 15: 10 million native trees planted, reforesting over 6,167 ha of land (equivalent of 11,527 football fields), habitat and local wildlife regeneration.

 Tilbake til toppen

Hvor kan jeg finner mer informasjon om de valgte prosjektene?

Du finner informasjon i tillegg til flere filmer og eksterne rapporter om prosjektene som er publisert på MyClimate sin hjemmeside.

Kan man besøke disse prosjektene? 

KILROY og MyClimate jobber med et fremtidig oppsett, der KILROY-kunder kan besøke de dedikerte prosjektene.

Men for å gjøre det til en bærekraftig løsning som ikke forstyrrer prosjektet men tilfører verdi, må vi bygge en sterk løsning. Vi ser frem til å fortelle mer om dette når vi er klare til å ønske besøkende velkommen.

Tilbake til toppen

Kilroy.OutdatedBrowserBox.Text Kilroy.OutdatedBrowserBox.LinkText

Oops - Siden du prøver å nå er ikke tilgjengelig eller har blitt flyttet. Vi håper du finner det du leter etter her i stedet...